Svenska

SQS – Sällskapet för Queerforskning i Finland

Sällskapet för Queerforskning i Finland är ett akademiskt sällskap som grundades 7.6.2004. Sällskapets syfte är att främja queerforskning i Finland.

Sällskapet förespråkar queerforskning och en kritisk, teoretisk och empirisk utforskning av sexualiteter och genus. Detta omfattar till exempel forskning kring lesbiska-, homosexuella-, bisexuella- och transgender-frågor samt studiet av heteronormativitet och heterosexualitet.

Sällskapet ger ut en open access-tidskrift med titeln SQS-lehti (”SQS-tidsskrift”). Ytterligare arrangerar SQS föreläsningar, möten och konferenser. Information om dessa evenemang finns i sektionen ”NYT” (nu) på vår hemsida eller så kan man ta kontakt med vår ordförande, Tom Linkinen (toklink[at]utu.fi), för ytterligare information.

Som ett gemenskap bestående av forskare och studerande granskar SQS olika idéer och tolkningar i en multidisciplinär anda. SQS deltar i offentliga debatter och vill knyta kontakter med andra sällskap, gemenskap och forskare. Sällskapet också strävar efter att förstärka den akademiska statusen av queerforskning och forskare.

Bli medlem i SQS!

Du kan bli medlem i SQS genom att betala en medlemsavgift på 25 € (studerande och arbetslösa etc. 9 €) till SQS’ bankkonto 660100-1080548. Som referensnummer ange 2008 och skriv i meddelandefältet ditt namn. Efter betalningen skicka din kontaktinformation per e-post till addressen aelein[at]utu.fi med ”SQS’ medlemsavgift” i ärendefältet.

Seuraa

Get every new post delivered to your Inbox.

Liity 377 muun seuraajan joukkoon

%d bloggers like this: