Kirjoituskutsu: SQS-lehden teemanumero: PERVOT PAIKANTUMISET: QUEER-KÄSITTEITÄ JA HISTORIAA / Call for Submissions: SQS-journal invites submissions under the theme QUEER SITUATEDNESS IN CONCEPTS AND HISTORY

Kirjoituskutsu - Call for submissions

CfP: Pervot paikantumiset / Queer situatedness (PDF)

Kirjoituskutsu: SQS-lehden teemanumero: PERVOT PAIKANTUMISET: QUEER-KÄSITTEITÄ JA HISTORIAA

Call for Submissions: SQS-journal invites submissions under the theme QUEER SITUATEDNESS IN CONCEPTS AND HISTORY

(see below for the English version)

Suomen Queer-tutkimuksen seuran vertaisarvioitu lehti kutsuu artikkeleita, puheenvuoroja, katsauksia, haastatteluja sekä kirja-arvioita SQS-lehden teemanumeroon:

Queer-tutkimuksen käsitteiden historia valoittaa eri tavoilla queer-tutkimuksen keskeisiä kysymysasetteluja, analyyttisiä ja metodologisia keskusteluja, tutkimuskohteita ja näissä kaikissa tapahtuneita muutoksia. Käsitteiden käyttö paikantaa meidät myös tutkijoina tiettyihin ajallisiin ja paikallisiin konteksteihin. Tässä teemanumerossa kannustamme kirjoittajia pohtimaan queer-tutkimuksen käsitteiden historiaa sekä käsitteellistämään queer-historiaa – ja näin pohtimaan omaa paikantumistaan queer-tutkimuksen prosesseihin.

Queer-tutkimusta tehdään eri tieteenaloilla ja sen piirissä käsitellään niin nykyisten yhteiskuntien ja kulttuurien kuin myös menneisyyden ilmiöitä. Toivomme Pervot paikantumiset: queer-käsitteitä ja historiaa –teemanumeroon teoreettisia, metodologisia ja empiirisiä kirjoituksia, jotka keskittyvät ajankohtaisiin kysymyksiin queer-tutkimuksen käsitteisiin ja queer historian näkökulmista. Artikkelien tutkimuskysymykset voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

– Käsitteiden ja historian kytkökset

– Queer-historia eri aikoina ja paikoissa, erilaisissa kulttuurisissa ja geopoliittisissa konteksteissa

– Queer-tutkimuksen käsitteellistäminen ja haastaminen eri tieteenalojen ja lähestymistapojen piirissä

– Queer-tutkimuksen ja -teorian historia paikantuneena tutkimuksen ja teoretisoinnin muotona

Korkeintaan 300 sanan abstraktit lähetetään toimittajille 18.1.2019 mennessä. Tekstit voivat olla joko englannin-, suomen- tai ruotsinkielisiä. Artikkelien lisäksi toivomme numeroon teemaan liittyviä keskusteluja tai haastatteluja, esseitä, puheenvuoroja, arvosteluja ja taidetta – erilaiset tekstilajit ovat erittäin tervetulleita.

Teemanumeron toimittavat Leena-Maija Rossi (leena-maija.rossi(a)ulapland.fi), Salla Peltonen (speltone(a)abo.fi) ja Riikka Taavetti (riikka.taavetti(a)helsinki.fi), jotka myös vastaavat numeron sisältöä koskeviin kysymyksiin. Ilmoitamme abstraktien hyväksymisestä tammikuun 2019 loppuun mennessä. Artikkelikäsikirjoitukset lähetetään toimittajille 30.4.2019 mennessä SQS:n julkaisuportaalin kautta ja ne käyvät läpi vertaisarviointimenettelyn. Kaikkia lehteen tulevia tekstejä toimitetaan ja kirjoittajilta odotetaan valmiutta muokata tekstiään yhteistyössä toimittajien kanssa.

The Society of Queer Studies in Finland’s peer-reviewed journal SQSJ invites submissions under the theme

QUEER SITUATEDNESS IN CONCEPTS AND HISTORY

SQSJ welcomes theoretical, methodological, or empirical submissions for queering concepts and history. Suitable themes and research questions include, but are not limited to, the following:

– Reconfiguring or challenging queer concepts

– Queer conceptual politics

– The historicity of queer concepts

– Queer theorizing in different places and different times: the geopolitics of Queer history

– The conceptualization of Queer Studies and its challenges in transdisciplinary encounters

– The historicity of queer theory and queer studies as a matter of situated knowledge, mood and mode of theorizing

The deadline for abstract submissions is January 18th, 2019. Please send your abstract to journal editors. Submissions can be written in English, Finnish or Swedish. In addition to articles, we warmly encourage discussions, essays, reviews and artistic renderings on queer concepts and queer history.

As for any inquiries, please do not hesitate to contact the editors, Leena-Maija Rossi (leena-maija.rossi(a)ulapland.fi), Salla Peltonen (speltone(a)abo.fi) and Riikka Taavetti (riikka.taavetti(a)helsinki.fi). Notifications of acceptance will be send by the end of January 2019. The deadline of article manuscript submissions is April 30th, 2019 via submission portal. The article manuscripts go through peer review. For a successful editorial process, please note that revision requests to all submissions are common.

CfP: Pervot paikantumiset / Queer situatedness (PDF)

SQS:n kirjoitustyöpaja 1.9.2018 Seilin saarella

Eläköön keskeneräisyys!

Onko akateeminen sanan säiläsi tylsynyt? Kyteekö luovuutesi kituliekillä? Tule SQS:n ainutlaatuiseen, keskeneräisyyttä mahdollisuutena hyödyntävään kirjoitustyöpajaan hiomaan tieteellisen kirjoittamisen taitojasi, kuulemaan asiantuntijoita ja verkostoitumaan monitieteellisesti.

Suomen Queer-tutkimuksen Seura (SQS) järjestää Suomen tiedekustantajien liiton tuella kirjoitustyöpajan lauantaina 1.9.2018 Seilin saarella. Työpaja on tarkoitettu kaikissa akateemisen uran vaiheissa oleville, akateemisten julkaisujen toimitustyöstä kiinnostuneille, jo julkaisseille ja julkaisukynnyksen yli pyrkiville. Erityisen hyödyllinen se voi olla uransa alussa oleville, joille kokeneemmat, sekä kotimaisessa että kansainvälisessä julkaisemisessa ja toimitustyössä ansioituneet jakavat osaamistaan.

Työpaja on harvinainen tilaisuus saada yhden päivän aikana eväitä sekä tieteellisen kirjoittamiseen sen monissa muodoissa että oppia valjastamaan oma luovuus asiatekstikirjoittamisen käyttövoimaksi. Lisäksi hiotaan rahoituksenhakutaitoja, jotka ovat tutkijalle konkreettisesti arvokkaita. Päivän aikana osallistujien kanssa keskustellaan myös mahdollisesta jatkoyhteistyöstä SQS:n tulevan tutkijaseminaarin ja SQS-lehdessä julkaisemisen tiimoilta.

Työpajasta vastaavat

 • koordinaattori Tiia Sudenkaarne (käytännön järjestelyt)
 • tutkija Tuula Juvonen
 • luovan kirjoittamisen tutkija ja opettaja Emilia Karjula
 • copywriter, tietokirjailija Johanna Matero
 • yliopistonlehtori Leena-Maija-Rossi

Tuula Juvonen antaa vinkkejä tutkimusrahoituksen hakemiseen hyvän tutkimussuunnitelman avulla. Emilia Karjula opettaa luovan kirjoittamisen metodien käyttöön tieteellisessä kirjoittamisessa. Johanna Matero auttaa pääsemään tyhjän paperin kammosta ja ohjaa hyvään online-julkaisemiseen. Leena-Maija Rossi kertoo tieteellisestä julkaisutyöstä sen eri muodoissa. Emilia Karjulan ja Johanna Materon alustukset kuullaan Turku-Seili-laivamatkan aikana. Ne sisältävät vapaaehtoisia kirjoitusharjoituksia.

 

Ilmoittautuminen

Työpajan toimintafilosofia perustuu ajatukselle, että keskeneräisyydessä piilee lukemattomia mahdollisuuksia. Mukaan mahtuu korkeintaan 20 etukäteen ilmoittautunutta henkilöä, joilla on keskeneräinen käsikirjoitus, sen osa, tutkimussuunnitelma tai ideapaperi, jota työstetään päivän aikana. Voit ilmoittautua useammalla tekstillä, esimerkiksi tutkimussuunnitelmalla ja artikkelikäsikirjoituksen tai väitöskirjan luvun katkelmalla. Riippumatta siitä, montako tekstiä lähetät, on enimmäissivumäärä yhteensä 20 liuskaa (yleisfontti, pistekoko 12, riviväli 1,5). Voit siis lähettää esimerkiksi viiden sivun tutkimussuunnitelman ja viidentoista sivun verran artikkelikäsikirjoitusta, tai vaihtoehtoisesti kahdenkymmenen sivun verran artikkelikäsikirjoitusta.  Eläköön keskeneräisyys: Tekstien ei tarvitse olla valmiita! Voit leikata ja liimata niin, että saat käsittelyyn juuri ne osiot, joihin toivot kommentteja.

Lopullinen työskentelymuoto (pienryhmät vai yksi isompi ryhmä) päätetään osallistujamäärän perusteella. Kaikille osallistujille taataan perehtyneet, rakentavat asiantuntijakommentit. Samaa eetosta tulee noudattaa mahdollisessa vertaiskommentoinnissa

Työpajaan osallistuminen on maksutonta. Matka- ja muista kuluista osallistujat vastaavat itse. SQS tarjoaa iltapäiväkahvin/-teen, kevyttä naposteltavaa ja pieniä stipendejä matkakustannuksiin. Ne on tarkoitettu vähävaraisille henkilöille, jotka eivät voi osallistua työpajaan omakustanteisesti. Jos olet kiinnostunut stipendistä, ilmaise se ilmoittautumisviestissäsi ja perustele napakasti. Oleellista on kertoa, miksi osallistuminen olisi tärkeää.

Ilmoittautumiset sähköpostitse Tiia Sudenkaarneelle tiijun@utu.fi 8.8.2018 mennessä. Liitä viestiin teksti/tekstit, jo(i)ta haluat työpajassa käsitellä ja kerro, ovatko ne matkalla artikkeliksi, ideapaperiksi, tutkimussuunnitelmaksi vai joksikin ihan muuksi. Muistathan, että tekstin ei tarvitse olla valmis, ehyt kokonaisuus vaan se voi olla vasta versova idea, oivallus jota haluat lähteä suunnitelmalisesti seuraamaan tai argumentin alku, jonka tunnet olevan osa vielä kartoittamatonta kokonaisuutta. Keskeistä on, että tahdot kehittää tekstiäsi ja itseäsi kirjoittajana. Eläköön keskeneräisyys!

Kerro ilmoittautumisviestissäsi:

 • nimesi, yhteystietosi ja mahdollinen affiliaatiosi
 • tavoitetutkintosi / urasi vaihe
 • montako tekstiä toivot käsiteltävän
 • ovatko tekstit artikkelikäsikirjoituksia, niiden osia, työpapereita vai jotakin muuta, mitä
 • jos haet useammalla tekstillä, mitä niistä ensisijaisesti haluat käsiteltävän
 • mahdollinen tavoitejulkaisu
 • haetko matkastipendiä ja jos haet, miksi
 • mahdolliset erityistarpeet
 • varmista, että tekstisi eivät ylitä sivumäärämaksimia (20 liuskaa yleisfontilla, pistekoko 12, riviväli 1,5)

Tiedon valinnasta saat viimeistään 15.8.

Toivomme tekstejä ja osallistujia kaikilta tieteenaloilta. Jos ilmoittautuneiden määrä ylittää osallistumispaikkojen määrän, priorisoimme tekstejä, jotka käsittelevät tai sivuavat seuran tieteenalaa.

 

Ohjelma

La 1.9.2018

9.30 Nousu M/s Fannylle Turun Aurajokirannassa (Läntinen Rantakatu 37). Lisätietoa aluksesta https://vitharun.fi/fi/aikataulut/turku-seili-nauvo/#1508824574549-857c32e0-b6a6.

10.00 M/s Fanny lähtee kohti Seiliä. Tapaaminen laivan kokoustilassa.

10.00-11.00 Johanna Matero: Tyhjän paperin kammosta hyvään julkaisuun

11.00-11.15 Tauko/lounaan valmistelut

11.15-11.45 Emilia Karjula: Tieteellinen kirjoittaminen luovana kirjoittamisena

11.55 Saapuminen Seiliin ja siirtyminen seminaaritiloihin

12.30 Tuula Juvonen: Tutkimussuunnitelman laatiminen akateemisen kirjoittamisen genrenä

13.15 Leena-Maija Rossi: Tieteelliset julkaisut kirjoittajan, toimittajan ja vertaisarvioijan näkökulmista

14.00-14.15 Iltapäivätee/-kahvi tarjolle, jakautuminen tekstityöskentelyyn

 • Lopullinen työskentelymuoto päätetään ilmoittautumisen päätyttyä osallistujamäärän ja tekstien perusteella

14.15-15.50 Tekstityöskentelyä

15.50-16.15 Yhteinen loppukeskustelu, tilaisuuden päättäminen

16.35 M/s Fanny lähtee kohti Turkua

 

Ohjelmassa ei ole erillistä lounastaukoa vaan lounas nautitaan laivamatkan aikana työskentelyn ohessa. Lisätietoa hyväksymisviestissä.

Turun Martinsillan kupeesta Seiliin liikennöivä M/s Fanny ei valitettavasti ole esteetön. Nauvosta pääsee esteettömästi Seiliin M/s Östernillä http://www.ostern.fi/aikataulu. Seilissä siirtyminen lauttarannan ja seminaaritilojen välillä vie 10−15 minuuttia (matkaa noin 900 metriä). Mahdollisuus autokyytiin tarvittaessa.

SQS-lehti 1-2/2018 on ilmestynyt!

SQS-lehden erikoisnumero Queer-bioetiikka ja -biopolitiikka

on julkaistu ja luettavissa täälläcover_issue_4827_fi_FI

SQS-lehden uusin numero on ensimmäinen suomalainen queer-bioetiikalle ja –politiikalle omistettu julkaisu.

Erityisesti queer-bioetiikan ala on Suomessa vielä lähes tuntematon, eivätkä keskustelut ole välttämättä tuttuja kotimaiselle tiedeyhteisölle. Johdannossa päätoimittajat Lotta Kähkönen ja Tiia Sudenkaarne esittelevät queer-bioetiikan ja –biopolitiikan teemoja sekä niistä käytäviä ajankohtaisia keskusteluja. SQS-lehti toimiikin – jälleen kerran – edelläkävijänä ja samalla toivottavasti aiheesta kumpuavien, tieteidenvälisten keskustelujen vauhdittajan

Emma Tunstallin, Sarah Kay Mooren ja Lance Wahlertin sekä Tiia Sudenkaarneen artikkelit vievät lukijat syvälle queer-bioetiikan käytännön kysymyksiin ja alan kehittämiseen. Eetu Kejosen artikkeli ei liity varsinaisesti numeron teemoihin, mutta se havainnollistaa tarkan luentansa avulla, miten kiihkeät nettikommentit heijastavat keskustelua uskonnon ja seksuaalisuuden kysymyksistä suomalaisessa kontekstissa ja moniarvoistuvassa yhteiskunnassa läsnä olevia kansalaisuutta koskevia poliittisia kysymyksiä Katariina Parhin ja Brooke Englishin puheenvuorot liittyvät laajemmin biopolitiikkaan kytkeytyviin ajankohtaisiin kysymyksiin ja historiaan.. Kuvituksena toimivat Ami Koirasen vahvat, kehollisuutta, toimijuutta ja biovaltaan liittyvää kontrollia tutkivat valokuvat. Lisäksi numerossa on kaksi kirja-arviota: Keja Valensin arvio Kaisa Ilmosen teoksesta Queer Rebellion in the Novels of Michelle Cliff:  Intersectionality and Sexual Modernity sekä Aino-Kaisa Koistisen arvio Donna Harawayn teoksesta Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene.
 

SQS Journal 1-2 (2018): Queer Bioethics and Biopolitics 

The latest issue of SQSJ is the first Finnish theme publication dedicated to queer bioethics and biopolitics.

As especially queer bioethics remains a mostly unrecognized field in Finland, its discussions might not be too familiar to Finnish academic communities. In theirintroduction, the editors Lotta Kähkönen and Tiia Sudenkaarne present the themes of queer bioethics and queer biopolitics and highlight current debates within the fields.  Once again, SQSJ trailblazes original queer research and hopes to accelerate further interdisciplinary debate on these themes.

In this issue, the articles by Emma Tunstall, Sarah Kay Mooren and Lance Wahlert and by Tiia Sudenkaarne, respectively, offer serious investments in queer bioethical practices and further developments. Eetu Kejonen’s article does not dovetail with the themes of the issue but offers a careful analysis of how heated internet debates reveal not only how the relations of religion and sexuality are navigated in Finland but also illustrates the political processing of politics of citizenship imbedded in our pluralizing society. The opinion pieces by Brooke English and Katariina Parhi discuss a range of biopolitical topics in both current and historic contexts. This issue is illustrated by Ami Koiranen whose powerful photography comments on biopolitics of embodiment and agency. The issue also features two literary reviews: Keja Valens’s of  Queer Rebellion in the Novels of Michelle Cliff:  Intersectionality and Sexual Modernity by Kaisa Ilmonen, and Aino-Kaisa Koistinen’s on Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene by Donna Haraway.

 

 

 

Suomen Queer-tutkimuksen Seura hakee SQS-lehdelle päätoimittajaa/päätoimittajia kaudelle 2018–2019

sqs-header-3kielinen

SQS-lehti on Suomen Queer-tutkimuksen Seuran toimittama tieteellinen open access -verkkojulkaisu. Siinä on julkaistu vuodesta 2006 alkaen queer-tutkimuksen alaan liittyvää monitieteistä tutkimusta, keskusteluja ja kirja-arvioita.

Seura hakee nyt päätoimittajaa tai -toimittajia kaksivuotiskaudelle 2018–2019. Päätoimittajilla on käytössään toimitussihteeri, taittaja sekä budjetti toimitustyöhön. Päätoimittajille maksetaan myös nimellisen työkorvaus apurahatilanteen mukaan. SQS-lehden päätoimittajat ovat vastuussa seuran hallitukselle, mutta heillä on vapaat kädet hankkia, valita ja työstää tekstejä kunhan ne ovat linjassa seuran sääntöjen ja tieteellisten lehtien julkaisupolitiikan kanssa. Päätoimittajat perehdytetään työhönsä. Lehden numero 1/2018 teemalla Queer-bioetiikka ja biopolitiikka on jo tekeillä ja siitä vastaavat vierailevat päätoimittajat Lotta Kähkönen ja Tiia Sudenkaarne.

Päätoimittajien tehtäviin kuuluu lehden numeroiden suunnittelu, tekstien hankkiminen ja toimittaminen, vertaisarviointiprosessista huolehtiminen ja yhteydenpito muun toimituksen sekä seuran hallituksen kanssa. Päätoimittajat huolehtivat myös lehden julkaisutuen hakemisesta yhdessä seuran hallituksen kanssa. Päätoimittajilta edellytetään queer-tutkimuskentän hallintaa, kokemusta akateemisesta toimitustyöstä sekä sitoutumista lehden julkaisuaikatauluihin tms. Samalla lehti tarjoaa päätoimittajille meritoivan näköalapaikan suomalaiseen ja kansainväliseen queer-tutkimukselliseen keskusteluun.

SQS-lehdessä julkaistaan tieteellisten artikkelien lisäksi queer-tutkimusta koskevia puheenvuoroja ja katsauksia sekä kirja-arvosteluja. SQS-lehdessä noudatetaan anonyymia refereekäytäntöä. Lehdestä ilmestyy kaksi numeroa vuodessa: joko kahtena erillisenä numerona, tai tuplanumerona. Lehti on kolmikielinen: tekstejä julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.  SQS-lehti on Tieteellisten seurain valtuuskunnan ja Tiedekustantajien liiton jäsen. Lehden julkaisufoorumiluokitus on 1.

Lehden julkaisualusta on Journal.fi: https://journal.fi/sqs/index

Päätoimittajuutta haetaan lähettämällä vapaamuotoinen hakemus, joka sisältää kuvauksen hakijan/hakijoiden akateemisista ansioista, kokemuksesta tieteellisten julkaisujen toimittamisesta sekä perustelut päätoimittajaksi hakemiselle. Lisäksi hakemuksessa tulee kertoa lyhyesti millä tavoin haluaa kehittää monitieteistä lehteä päätoimittajakaudellaan. Kannustamme erityisesti myös jatko-opiskelijoita ja nuorempia tutkijoita hakemaan päätoimittajaksi!

Hakemukset ja kysymykset osoitetaan SQS-seuran puheenjohtajalle, Sari Miettiselle, 31.1.2018 mennessä: sari.miettinen (AT) utu.fi.

SQS-seura toimii tällä hetkellä Turussa, mutta päätoimittajat voivat olla mistä päin Suomea tahansa. Seuran sivut: https://sqshome.wordpress.com

 

Pervot sivut & Pervo paja – SQS:n kahden päivän kirjoittajaseminaari joulukuussa Turussa

sqs-seminaari

Seminaarin ohjelma, aikataulut ja ilmoittautumisohjeet:

Pervot sivut & Pervo paja (PDF)

Perjantain iltaohjelma päivitetty 27.11.2017

Suomen Queer-tutkimuksen Seura (SQS) järjestää Suomen tiedekustantajien liiton tuella kirjoittajaseminaarin 8.−9.12.2017 Turussa. Se on tarkoitettu toimitustyöstä kiinnostuneille, siinä jo mukana oleville, jo julkaisseille ja julkaisukynnyksen yli pyrkiville. Se on suunnattu erityisesti uransa alussa oleville tutkijoille, joille kokeneemmat, sekä kotimaisissa että kansainvälisissä julkaisuissa ja toimitustyössä etabloituneet jakavat osaamistaan. Osallistuminen seminaariin on maksutonta. Matka-, majoitus- ja muista kuluista vastaavat osallistujat itse.

Seminaari jakautuu kahdelle päivälle siten, että ensimmäisen päivän Pervot sivut on avoin kaikille akateemisesta julkaisutoiminnasta ja queer-tutkimuksesta kiinnostuneille. Ohjelma on luento- ja keskustelumuotoista. Pervoja sivuja selataan pe 8.12. Aboa Vetus & Ars Novan Factory-salissa klo 10−16.30.

Kirjoitustyöpaja Pervo paja pidetään la 9.12. Harjattulan kartanossa klo 9−17. Harjattulassa voi myös yöpyä omakustanteisesti (kahden hengen huoneessa 45e/hlö/yö, yhden hengen huoneessa 75e/hlö/yö). SQS tarjoaa Turun ulkopuolelta tuleville kaksi stipendiä majoituskustannuksiin, joita voi hakea lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen seminaarin koordinaattorille (tiijun(at)utu.fi). Kirjoitustyöpajaan mukaan mahtuu korkeintaan 20 henkilöä, joilla on keskeneräinen käsikirjoitus, sen osa tai työpaperi, jota työstetään eteenpäin kirjoitustyöpajassa. Käsikirjoituksen on tähdättävä julkaisuun tieteellisessä, vertaisarvioidussa lehdessä. Osallistujat jaetaan pienryhmiin, joiden vetäjinä toimivat julkaisutoiminnassa monipuolisesti ansioituneet tutkijat. Kukin käsikirjoitus saa pienryhmässä yksityiskohtaisen käsittelyn. Osallistujat sitoutuvat lukemaan kaikki pienryhmässä käsiteltävät käsikirjoitukset etukäteen ja antamaan niistä pyydettäessä rakentavaa palautetta. Lopuksi kaikki ryhmät kerääntyvät loppuyhteenvetoon.

PERVOT SIVUT

AIKA: PE 8.12.2017 KLO 10–16.30

PAIKKA: ABOA VETUS & ARS NOVA, ITÄINEN RANTAKATU 4-6, FACTORY-SALI

ILMOITTAUTUMINEN TARJOILUJEN VUOKSI 3.12.2017 MENNESSÄ: Ilmoittautumislomake

10.00 Tervetuloa Pervoille sivuille! SQS:n puheenjohtajan Sari Miettisen tervehdys

10.15–10.45 Kaisa Ilmonen: Kansainvälisen julkaisemisen ja kotimaisen kentän heikkouksista ja vahvuuksista

10.45–11.15 Vienna Setälä: Vaikeat aiheet, tunteensäätely ja loukkaantuminen mahdollisuutena

11.15–11.45 Emilia Karjula: Tutkija luovana kirjoittajana

11.45–12 Keskustelua

12.15–13.15 Lounas (omakustanteinen)

13.15–13.45 Kata Kyrölä: Queerit julkaisukanavat ja teemanumerot

13.45–14.15 Sade Kondelin: Nuori tutkija henkilökohtaisen tutkimusaiheen toimitustyössä

14.15–14.30 Keskustelua

14.30–14.45 Tauko

14.45–16.00 Pervoa julkaisupolitiikkaa? Suomalaisen tiedejulkaisemisen tulevaisuus -paneeli / Tuula Juvonen, Taru Leppänen, Lotta Kähkönen, Kaisa Ilmonen, Kata Kyrölä

 • open access -julkaisemisen uhat ja mahdollisuudet
 • kotimaisen kentän heikkoudet ja vahvuudet
 • pienuus/marginaalisuus ketteryytenä ja innovatiivisuutena: olemmeko kehityksen edelläkävijöitä vai oman impivaaramme vankeja?

16.00–16.30 Yleisökeskustelua, tapahtuman päättäminen

17–> Vapaamuotoinen ja omakustanteinen tapaaminen seminaarin osallistujille Turun kirjakahvilassa, Vanha Suurtori 3 (Brinkkalan sisäpiha)

Tiedoksi: Kirjakahvilassa illalla 8.12. Monta-klubi klo 19.00-23.00 http://www.kirjakahvila.org/kalenteri/

”Monta-kollektiivi tekee runoyhdistys Nihil Interit ry:lle hanketta, jossa tarkastellaan sukupuolen moninaisuutta runouden kautta sekä yhdessä muiden taiteenlajien kanssa. Montaan kuuluu runoilijoita, kuvataiteilijoita ja esitystaiteilijoita.”

 

PERVO PAJA – KIRJOITUSTYÖPAJA

Työpaja peruttu. Järjestetään mahdollisuuksien mukaan keväällä 2018.

 

 

Lisätiedot: Koordinaattori Tiia Sudenkaarne (tiijun(at)utu.fi)

TERVETULOA!