Vuosikokouksen esityslista

Vuosikokouksen (2009) esityslista:

1) Kokouksen avaus

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastaja a ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5) Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto

6) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7) Vahvistetaan toimintasuunnitelma , tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8 ) Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja vuosittain muut jäsenet ja varajäsenet joka toinen vuosi erovuoroisten tilalle

9 ) Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

10) Päätetään kokous

SQS:n vuosikokouksessa äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat ainoastaan jäsenmaksun maksaneet henkilöt. Maksa siis vuoden 2009 jäsenmaksusi ennen kokousta. Jäsenmaksu vuonna 2009 on 25 EUR, opiskelijat ja muut pienituloiset 9 EUR, kannatusjäsenet 50 EUR. Jäsenmaksuilla rahoitetaan esimerkiksi seuran kustantaman SQS-verkkolehden julkaisemista.

Jäsenmaksu suoritetaan yhdistyksen tilille 147030-250384. Käytä viitenumeroa 1009.

Maksaessasi jäsenmaksun ole ystävällinen ja täytä myös jäsentietolomake osoitteessa:
http://www.helsinki .fi/jarj/ sqs/jasen. html

Lämpimästi tervetuloa vuosikokoukseen!

Mainokset

Posted on 17/03/2008, in 1. Bookmark the permalink. Jätä kommentti.

Kommentointi on suljettu.

%d bloggers like this: