CALL FOR PAPERS

Kirjoituskutsu: Trans* teemanumero
SQS – Suomen queer-tutkimuksen seuran lehti

Transihmisiin ja -käytäntöihin liittyvät kysymykset ovat olleet keskeisesti esillä sukupuolen ja seksuaalisuuteen liittyvässä yhteiskunnallisessa ja akateemisessa keskustelussa erityisesti 1990-luvulta lähtien. Teoria, tutkimus tai lainsäädäntö eivät silti ole täysin tavoittaneet sukupuolen variaatioiden ja kokemusten moninaisuutta tai esimerkiksi lainsäädännöllisiä muutostarpeita transihmisten oikeuksien takaamiseksi. Epäkohtiin ja avoimiin kysymyksiin liittyen on kuitenkin tekeillä uutta tutkimusta ja aiheesta käydään ajankohtaista keskustelua eri tasoilla.

Kutsumme tieteellisiä artikkeleita, kirja-arvosteluja sekä puheenvuoroja ja katsauksia syksyllä 2013 julkaistavaan SQS-lehden trans-teemanumeroon. Numeron tavoitteena on esitellä monipuolisesti tämänhetkistä tutkimusta ja keskustelua sukupuolen variaatioista ja trans-aiheesta. Jutut voivat käsitellä esimerkiksi nk. transtutkimukseen keskeisesti liittyviä käsitteitä, metodologisia kysymyksiä, teorian ja kokemusten välisiä suhteita, elettyä elämää ja henkilökohtaisia kokemuksia, historiaa, taiteen ja populaarikulttuurin esityksiä, ruohonjuuritason aktivismia, transihmisten juridiseen asemaan ja ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä kansallisella tai kansainvälisellä tasolla, transetiikkaa tms.

Artikkeliehdotuksina pyydämme lähettämään n. 2-3 sivun pituiset abstraktit. Myös kirja-arvostelut, puheenvuorot tai katsaukset ovat tervetulleita. Kaikki ehdotukset lähetetään teemanumeron toimittajille, Jan Wickmanille ja Lotta Kähköselle 7.1.2013 mennessä. Kirjoittajille ilmoitetaan valinnasta tammikuun lopussa. Valmiit kirjoitukset lähetetään toimittajille maaliskuun loppuun mennessä.

Teemanumeroon liittyvät yhteydenotot, kyselyt ja ehdotukset:
Jan Wickman (jwickman [at] abo.fi) & Lotta Kähkönen (lotkah[at] utu.fi) __________________________________________________________________________________

Call for papers: Trans* temanummer
SQS – Tidskriften för Queerforskning i Finland

Trans*frågor har varit centrala i den samhälleliga och akademiska diskussionen kring kön och sexualitet, särskilt sedan 1990-talet. Kunskapen eller exempelvis lagstiftningen är dock långt ifrån tillfredsställande i förhållande till genusmångfald eller transpersoners liv, erfarenheter och rättigheter. Missförhållanden och öppna frågor i forskningen diskuteras på olika nivåer.

Tidskriften SQS vill bidra till denna diskussion med ett trans*temanummer som på ett mångsidigt sätt ska presentera aktuell forskning och diskussion om genusvariation och trans*temat. Vi efterlyser vetenskapliga artiklar, bokrecensioner samt diskussionsinlägg för detta nummer som ska ges ut på hösten 2013. Texterna kan handla exempelvis om centrala begrepp i den så kallade trans*forskningen, metodologiska frågor, relationen mellan teori och erfarenhet, det levda livet, gräsrotsaktivism, frågor kring transpersoners position och mänskliga rättigheter på nationell och internationell nivå eller trans*etik.

Som artikelförslag ber vi er skicka förlängda abstracts på 2-3 sidor. Även bokrecensioner, debattinlägg och översikter är välkomna. Alla förslag sändes till redaktörerna för temanumret, Lotta Kähkönen och Jan Wickman, före den 7 januari 2013. Skribenterna får meddelande om godkännande av manuset under januari 2013. Färdiga manuskript förväntas vara klara vid slutet av mars.

Förfrågningar och förslag till temanumret:
Jan Wickman (jwickman [at] abo.fi) & Lotta Kähkönen (lotkah[at] utu.fi)

__________________________________________________________________________________________

CFP for a special Trans* themed issue
SQS – Journal of Queer Studies in Finland

Questions concerning trans* issues have been central in the social and academic discussions about gender and sexuality particularly since the 1990s. Theorization, studies or legislation has yet not been able to grasp the versatility of experiences of gender variance or the need for legal reforms to guarantee the rights of trans people. However, there are manifold on-going discussions and new research about the social evils and open questions of recent development.

We invite scholarly articles as well as reviews, commentaries or opinion pieces to the theme issue of SQS scheduled to appear in autumn 2013. The purpose of the issue is to offer a variety of viewpoints on the present state of the discussions and theorization on gender variance and trans* issues. The topics may include, but are not limited to following: central concepts or methodological questions of trans studies, relations between theorization and experience, lived practices and subjective experiences, history, cultural production of trans in art and/or popular culture, grass-root activism, juridical questions and human rights on national or international level, trans ethics.

To be considered for publication of an article, pleases submit an abstract proposal (around 1500 words). Shorter essays, book reviews and opinion pieces are also welcome. All proposals are to be sent due by 7th January, 2013 to the editors Lotta Kähkönen and Jan Wickman. The authors will be notified in the end of January. The completed drafts of articles and other pieces are to be submitted to the editors by the end of March, 2013.

For questions and additional information please contact Jan Wickman (jwickman [at] abo.fi) and Lotta Kähkönen (lotkah[at] utu.fi).

Mainokset

Posted on 05/12/2012, in Ajankohtaista. Bookmark the permalink. Jätä kommentti.

Kommentointi on suljettu.

%d bloggers like this: