Pervotutkimusteko -palkinto tutkija Riikka Taavetille

Suomen Queer-tutkimuksen Seuran (SQS) hallitus on kokouksessaan 26.2.2015 päättänyt luovuttaa vuoden 2014 Pervotutkimusteko-palkinnon tutkija Riikka Taavetin työlle Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushankkeessa. Taavetti on kirjoittanut tutkimusosuudestaan Nuorisotutkimusseuran ja SETA ry:n julkaiseman verkkokirjan Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä – kuriton ja tavallinen sateenkaarinuoruus.

Päätös syntyi seuran jäsenistölle tehdyn ehdokaskyselyn ja kannatettujen ehdotusten perusteella. Kisassa oli monta tasaväkistä ehdokasta, mutta lopputulos syntyi yksimielisesti. Pervotutkimusteko 2014 palkinto luovutetaan Riikka Taavetille perjantaina 17.4.2015 klo 14 Turun yliopiston Janus-auditoriossa (Sirkkalan kampus, Kaivokatu 12, Turku). Taavetti pitää tilaisuudessa lyhyen esitelmän otsikolla ”Tavallisen pervoa? Sateenkaarinuoruus ja queer”.

Pervotutkimusteko-palkinto on Suomen Queer-tutkimuksen Seuran joka toinen vuosi jakama tunnustuspalkinto, joka annetaan ansiokkaalle suomalaiselle queer- ja lesbo-, homo-, biseksuaalisuutta tai trans- ja intersukupuolisuutta käsittelevälle tutkimusteolle. Palkinto jaetaan nyt ensimmäistä kertaa.

 

Perustelut

Palkintoraadin mukaan Hyvinvoiva sateenkaarinuori -hankkeen tavoitteena on ollut tutkia seksuaalisuutta ja sukupuolisuutta rajaavien normien vaikutusta niin sanottujen sateenkaarinuorten eli heteronormia ja/tai kaksijakoista sukupuolikäsitystä haastavien nuorten keskuudessa. Hankkeessa on pyritty selvittämään, millaisia sukupolvittaisia ja ikään kietoutuvia käsityksiä sateenkaarinuoruudesta kulttuurissamme vallitsee. Samalla on pohdittu itsekriittisesti, millaisia normeja tutkimus sateenkaarinuorista voi asettaa ja tuottaa sekä millaisia metodisia ja tutkimuseettisiä ongelmia tästä voi aiheutua. Vaikka tutkimuksen keskiössä ovat nykyhetken nuoret, se rakentaa myös historiallista perspektiiviä siihen, millaista sateenkaarinuoruus on ollut lähihistoriassamme.

Hankkeena Hyvinvoiva sateenkaarinuori on monitieteinen, ja se sijoittuu nuoriso- ja yleisen seksuaalivähemmistötutkimuksen väliseen kenttään haastaen esiin myös queer-tutkimuksellisia kysymyksenasetteluja. Hankkeen toteuttajina ovat SETA ry ja Nuorisotutkimusseura. Tutkimus perustuu laajaan kyselytutkimusaineistoon ja muistitietokeruuseen nuorten vastaajien kirjoituksista. Muistitietoaineistoa säilytetään Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) kansanrunousarkistossa ja vastaavasti kyselyaineistoa Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa.  Näin tutkimus tulee palvelemaan tulevaisuudessa myös muita sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen historiasta kiinnostuneita tutkijoita. Aineistonkeruussa ja sen analysoinnissa on hyödynnetty osallistavia menetelmiä eli nuoret ovat voineet olla eräänlaisina vertaistutkijoina vaikuttamassa tutkimustiedon laadintaan.  Taavetin tutkimus on korostanut tutkimuskohteidensa omaa toimijuutta heitä koskevassa tiedontuotannossa.  Kaiken kaikkiaan SQS katsoo, että Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimuksella on yhteiskunnallisesti laaja merkitys.

Advertisement

Posted on 27/03/2015, in Yleinen. Bookmark the permalink. Jätä kommentti.

Kommentointi on suljettu.

%d bloggaajaa tykkää tästä: