Author Archives: Annu Suvanto

Pervot sivut & Pervo paja – SQS:n kahden päivän kirjoittajaseminaari joulukuussa Turussa

sqs-seminaari

Seminaarin ohjelma, aikataulut ja ilmoittautumisohjeet:

Pervot sivut & Pervo paja (PDF)

Perjantain iltaohjelma päivitetty 27.11.2017

Suomen Queer-tutkimuksen Seura (SQS) järjestää Suomen tiedekustantajien liiton tuella kirjoittajaseminaarin 8.−9.12.2017 Turussa. Se on tarkoitettu toimitustyöstä kiinnostuneille, siinä jo mukana oleville, jo julkaisseille ja julkaisukynnyksen yli pyrkiville. Se on suunnattu erityisesti uransa alussa oleville tutkijoille, joille kokeneemmat, sekä kotimaisissa että kansainvälisissä julkaisuissa ja toimitustyössä etabloituneet jakavat osaamistaan. Osallistuminen seminaariin on maksutonta. Matka-, majoitus- ja muista kuluista vastaavat osallistujat itse.

Seminaari jakautuu kahdelle päivälle siten, että ensimmäisen päivän Pervot sivut on avoin kaikille akateemisesta julkaisutoiminnasta ja queer-tutkimuksesta kiinnostuneille. Ohjelma on luento- ja keskustelumuotoista. Pervoja sivuja selataan pe 8.12. Aboa Vetus & Ars Novan Factory-salissa klo 10−16.30.

Kirjoitustyöpaja Pervo paja pidetään la 9.12. Harjattulan kartanossa klo 9−17. Harjattulassa voi myös yöpyä omakustanteisesti (kahden hengen huoneessa 45e/hlö/yö, yhden hengen huoneessa 75e/hlö/yö). SQS tarjoaa Turun ulkopuolelta tuleville kaksi stipendiä majoituskustannuksiin, joita voi hakea lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen seminaarin koordinaattorille (tiijun(at)utu.fi). Kirjoitustyöpajaan mukaan mahtuu korkeintaan 20 henkilöä, joilla on keskeneräinen käsikirjoitus, sen osa tai työpaperi, jota työstetään eteenpäin kirjoitustyöpajassa. Käsikirjoituksen on tähdättävä julkaisuun tieteellisessä, vertaisarvioidussa lehdessä. Osallistujat jaetaan pienryhmiin, joiden vetäjinä toimivat julkaisutoiminnassa monipuolisesti ansioituneet tutkijat. Kukin käsikirjoitus saa pienryhmässä yksityiskohtaisen käsittelyn. Osallistujat sitoutuvat lukemaan kaikki pienryhmässä käsiteltävät käsikirjoitukset etukäteen ja antamaan niistä pyydettäessä rakentavaa palautetta. Lopuksi kaikki ryhmät kerääntyvät loppuyhteenvetoon.

PERVOT SIVUT

AIKA: PE 8.12.2017 KLO 10–16.30

PAIKKA: ABOA VETUS & ARS NOVA, ITÄINEN RANTAKATU 4-6, FACTORY-SALI

ILMOITTAUTUMINEN TARJOILUJEN VUOKSI 3.12.2017 MENNESSÄ: Ilmoittautumislomake

10.00 Tervetuloa Pervoille sivuille! SQS:n puheenjohtajan Sari Miettisen tervehdys

10.15–10.45 Kaisa Ilmonen: Kansainvälisen julkaisemisen ja kotimaisen kentän heikkouksista ja vahvuuksista

10.45–11.15 Vienna Setälä: Vaikeat aiheet, tunteensäätely ja loukkaantuminen mahdollisuutena

11.15–11.45 Emilia Karjula: Tutkija luovana kirjoittajana

11.45–12 Keskustelua

12.15–13.15 Lounas (omakustanteinen)

13.15–13.45 Kata Kyrölä: Queerit julkaisukanavat ja teemanumerot

13.45–14.15 Sade Kondelin: Nuori tutkija henkilökohtaisen tutkimusaiheen toimitustyössä

14.15–14.30 Keskustelua

14.30–14.45 Tauko

14.45–16.00 Pervoa julkaisupolitiikkaa? Suomalaisen tiedejulkaisemisen tulevaisuus -paneeli / Tuula Juvonen, Taru Leppänen, Lotta Kähkönen, Kaisa Ilmonen, Kata Kyrölä

  • open access -julkaisemisen uhat ja mahdollisuudet
  • kotimaisen kentän heikkoudet ja vahvuudet
  • pienuus/marginaalisuus ketteryytenä ja innovatiivisuutena: olemmeko kehityksen edelläkävijöitä vai oman impivaaramme vankeja?

16.00–16.30 Yleisökeskustelua, tapahtuman päättäminen

17–> Vapaamuotoinen ja omakustanteinen tapaaminen seminaarin osallistujille Turun kirjakahvilassa, Vanha Suurtori 3 (Brinkkalan sisäpiha)

Tiedoksi: Kirjakahvilassa illalla 8.12. Monta-klubi klo 19.00-23.00 http://www.kirjakahvila.org/kalenteri/

”Monta-kollektiivi tekee runoyhdistys Nihil Interit ry:lle hanketta, jossa tarkastellaan sukupuolen moninaisuutta runouden kautta sekä yhdessä muiden taiteenlajien kanssa. Montaan kuuluu runoilijoita, kuvataiteilijoita ja esitystaiteilijoita.”

 

PERVO PAJA – KIRJOITUSTYÖPAJA

Työpaja peruttu. Järjestetään mahdollisuuksien mukaan keväällä 2018.

 

 

Lisätiedot: Koordinaattori Tiia Sudenkaarne (tiijun(at)utu.fi)

TERVETULOA!

 

 

Mainokset

SQS-lehti 1/2017 on julkaistu

SQS-lehden uusi erikoisnumero

Pervot parantumiset / parantamiset – Queer Healings

SQS_1-2017_kansion ilmestynyt! 

Parantaminen ja parantuminen ovat voimakkaita, ristivetoisia ja rajoja rikkovia käsitteitä. Niitä on käytetty niin sukupuolisten ja seksuaalisten kuin muidenkin normien ylläpitämiseen, mutta ne on myös otettu haltuun queer-vastarinnan välineiksi ja sitä tukemaan. Kun Suomen queer-tutkimuksen seuran 11. tutkimusseminaari pohti parantumista ja parantamista Turun yliopistossa lokakuussa 2016, esillä olivat sekä toiveikkaat, muutokseen pyrkivät että medikalisaatiokriittiset queer-tulkinnat terveyden, hyvinvoinnin ja sairauden määritelmistä ja parantamisen teknologioista, parantumisen (väli)tiloista ja kulttuureista. Seminaarin keskusteluista liikkeelle lähtevän numeron artikkeleiden yhdeksi kantavaksi teemaksi nousee queer-ajattelun keskeinen strategia – binäärivastakohtien purkaminen – pervoparantamisen mahdollisuutena ja edellytyksenä. Totuttujen sukupuoli- ja seksuaalisuusbinäärien lisäksi uusia rajanvetoja kyseenlaistamalla kirjoittajat haastavat rikkomaan queer-politiikan mukavuusalueen rajoja. Toiseksi artikkelit herättelevät pohtimaan parantumisen ja parantamisen aikaa nopeista parannustapahtumista pitkiin prosesseihin. Entä onko parantaminen välttämättä aktiivisen toimijan ja passiivisen kohteen välinen tapahtuma?

Päätoimittajat Tiia Sudenkaarne & Jan Wickman

 

Johdanto

Pervot parantumiset ja parantamiset
Tiia Sudenkaarne & Jan Wickman

 

Pervoskooppi: artikkelit

Hauras, korjaava ja parantumaton queer
Leena-Maija Rossi

Kananlento vapauteen

Helinä Ääri

 

Pervopeili: keskustelut ja esseet

Tunnistus, parannus, häpeä

Mikko Rosenberg

 

Pervolinssi: taidegalleria 

Runkkarin getsemane

Valpuri Kalma

 

Pervosilmäys: arvostelut

Queerin muistamisen tärkeydestä ja vaikeudesta

Varpu Alasuutari

NEW DEADLINE! Artikkelikutsu / Call for Submissions – SQS Journal

(see below for the English version)

*HUOM: TEKSTIHAKUA JATKETTU! Uusi deadline*

Suomen Queer-tutkimuksen seuran vertaisarvioitu lehti kutsuu artikkeleita ja puheenvuoroja SQS- lehden erikoisteemanumeroon

QUEER-BIOETIIKKA JA BIOPOLITIIKKA

“i am a limitless series of natural disasters and all of these disasters have been unnaturally repressed.” ― Kathy Acker: Pussy, the King of Pirates (1996)

Michel Foucault’n erittelemästä biopolitiikasta tai sen uudelleen teoretisoinneista (vrt. esim. Giorgio Agamben, Michael Hardt & Antonio Negri, Achille Mbembe, Dominique Memmi) ammentavaa tutkimusta tehdään tänä päivänä eri tieteenaloilla erilaisiin tarkoituksiin. Sitä on sovellettu kuvaamaan ajassamme vaikuttavia ilmiöitä ja hallinnan tapoja. Käsitettä hyödynnetään analyyttisesti muun muassa bioteknologian murroksen, uusliberalismin, kapitalismin ja poliittisen väkivallan muotojen tarkastelussa. Queer-näkökulmat (esim. Mel Y. Chen, Jin Haritaworn & Riley Snorton, Jasbir Puar, Dean Spade) bioetiikkaan ja biopolitiikkaan ovat kiinnittäneet kriittistä huomioita tapoihin, joilla sukupuolta, seksuaalisuutta, rotua ja vammaisuutta koskevat normit kytkeytyvät taloudellisiin ja kansallisiin ideologioihin. Queer- tutkimuksellisia näkökulmia biopolitiikan ja bioetiikan haastamiseen tarvitaan enemmän erityisesti biolääketieteen ja bioteknologian kysymyksissä. Haasteeseen vastaa esimerkiksi bioetiikkaa radikaalisti uudelleen käsitteellistävä queer-bioetiikka, joka keskittyy lesboihin, homoihin, biseksuaaleihin, trans- ja queer-henkilöihin sekä intersukupuolisiin liittyviin bioeettisiin kysymyksiin. Sellaisia ovat esimerkiksi kysymykset sukupuolen korjaamisprosessia (trans) ja sukupuolen määräytymistä (intersukupuoliset) koskevista juridis-medikaalisista käytänteistä tai samaa sukupuolta olevien parien oikeudesta avusteiseen lisääntymiseen. Queer-bioetiikka pyrkii haastamaan kriittisesti sukupuolen ja seksuaalisuuden kulttuuris-historiallisesti muotoutuneita ja uudelleentuotettavia määritelmiä. Alan pioneerien Lance Wahlertin ja Autumn Fiesterin mukaan queer-bioetiikka on myös moraaliteoria: se pyrkii paitsi nimeämään myös korjaamaan bioetiikan epäoikeudenmukaisuutta tuottavia käsityksiä sukupuolesta ja seksuaalisuudesta.

Kutsumme queer-bioetiikka ja biopolitiikka –teemanumeroon teoreettisia, metodologisia ja aineistoihin keskittyviä kirjoituksia, jotka keskittyvät ajankohtaisiin kysymyksiin biopolitiikan ja bioetiikan queer-näkökulmista. Artikkelien tutkimuskysymykset voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

– Biopolitiikan uudelleen käsitteellistäminen/haastaminen

– Biopolitiikan ja bioetiikan kytkökset

– Biopolitiikka/bioetiikka globalisoituvissa/kulttuurisissa/geopoliittisissa konteksteissa

– Biopolitiikka/bioetiikka ja reproduktio

– Synteettisen biologian pervo bioetiikka ja biopolitiikka

– Epätyypilliset/ei-normatiiviset /mahdolliset ruumiit

– Pervot bioteknologiat ja biotulevaisuudet

– Intersektionaalisuus pervossa bioetiikassa ja biopolitiikassa

– Pervo bioetiikka ja biopolitiikka posthumanistisessa etiikassa (esim. ilmasto- oikeudenmukaisuus)

Kokonaiset artikkelikäsikirjoitukset lähetetään 11.8.2017 mennessä SQSJ:n julkaisuportaalin kautta. Tekstit voivat olla joko englannin-, suomen- tai ruotsinkielisiä. Artikkelien lisäksi toivomme teemaan liittyviä keskusteluja/esseitä, puheenvuoroja, arvosteluja ja taidetta.

Teemanumeron toimittajat Lotta Kähkönen (lotkah(a)utu.fi) ja Tiia Sudenkaarne (tiijun(a)utu.fi) vastaavat numeron sisältöä koskeviin kysymyksiin. Julkaisuportaaliin ja siihen liittyvissä teknisissä kysymyksissä auttaa toimitussihteeri Annu Suvanto (annu.suvanto(a)gmail.com). Ilmoitamme toimitukselliseen prosessiin hyväksymisestä toukokuun loppuun mennessä. Toimitus käy huolellisesti läpi teemanumeroon tulevat tekstit ja ehdottaa parannuksia kaikkiin käsikirjoituksiin.

SQS-lehti on Suomen Queer-tutkimuksen Seuran toimittama tieteellinen open access -verkkojulkaisu. Siinä on julkaistu vuodesta 2006 alkaen queer-tutkimuksen alaan liittyvää monitieteistä tutkimusta.

 

*N.B. DEADLINE EXTENDED! New deadline August 11, 2017*

Society of Queer Studies in Finland’s peer-reviewed journal SQSJ invites submissions under the theme

QUEER BIOETHICS AND BIOPOLITICS

“i am a limitless series of natural disasters and all of these disasters have been unnaturally repressed.” ― Kathy Acker: Pussy, the King of Pirates (1996)

Drawing on Michel Foucault’s work on biopolitics or its further theorizations (e.g. Giorgio Agamben, Michael Hardt & Antonio Negri, Achille Mbembe or Dominique Memmi), biopolitical analysis is today used for diverse purposes across disciplines. It has been latterly evoked to encompass several contemporary social phenomena and ways of control. For example, the analytical uses of biopolitics include interrogations of biotechnological transformation, neoliberalism, new modes of capitalism and different forms of political violence. Critical, queer biopolitical approaches (e.g. Mel Y. Chen, Jin Haritaworn & Riley Snorton, Jasbir Puar, Dean Spade) have pivotally revealed the configurations of sexual, racial, and able-bodied normalities into economic and national ideologies. Further queer inquiries into bioethics and biopolitics are needed to queer biomedicine and biotechnologies. A methodology for raging against these machines is queer bioethics. Queer bioethics challenges mainstream normalities by focusing on issues related to lesbian, gay, bi, trans, queer or intersex people, such as gender reassignment processes and treatment for trans people. Another example is what is called sex affirmation in mainstream bioethics regarding intersex infants, or investigating same-sex couples’ access to assisted reproduction technology. A queer bioethical framework renders legal and medical practices of gender and sexuality troubling, to critical scrutiny, invested in interrupting their reproduction as bioethical norms or status quo. To its pioneers Lance Wahlert and Autumn Fiester, queer bioethics is first and foremost a moral theory: it aims not only to name but also to correct bioethical misconceptions turned into injustices of gender and sexuality.

SQSJ welcomes theoretical, methodological, or empirical submissions for queering bioethics and biopolitics, tackling current and gripping questions of the fields from a queer angle. Suitable themes and research questions include, but are not limited to, the following

– Reconfiguring or challenging biopolitics

– Conflicts or connections of bioethics and biopolitics

– Biopolitics/bioethics in a specific globalizing/geopolitical/cultural context

– Biopolitics/bioethics of (human) reproduction

– Queer bioethics/biopolitics of synthetic biology

– Atypical/non-normative/potential bodies

– Queer biotechnologies and biofutures

– Intersectionality in queer bioethics and biopolitics

– Queer bioethics and biopolitics in posthumanist ethics (e.g. cyborg politics, climate justice)

 

Please note that we only accept article manuscripts, not abstracts. All submissions need to be made via the SQSJ submissions portal. Submissions can be in English, Finnish or Swedish. Deadline for submissions is August 11th, 2017. In addition to articles, we warmly encourage discussions, essays, reviews and artistic renderings on queer bioethics and biopolitics.

On questions about queer bioethics and biopolitics, please do not hesitate to contact the editors Lotta Kähkönen (lotkah(a)utu.fi) or Tiia Sudenkaarne (tiijun(a)utu.fi). On questions about the submissions portal and other technical assistance, contact subeditor Annu Suvanto (annu.suvanto(a)gmail.com). Notifications of acceptance will be sent by the end May. For a successful editorial process, please note that revision requests to all submissions are common.

SQS-lehden uusi numero nyt luettavissa! / New issue of SQS Journal now available! Vol. 10: 1-2

Have you already noticed that the latest issue of SQS, the open access journal of Queer Studies in Finland, on Queer Affects and Belonging (vol. 10:1–2) is now available online?

Please follow the links below:

INTRODUCTION

ARTICLES

ESSAYS

OPINION PIECES

REVIEWS

CONTRIBUTORS

 

 

Please note that the all the previous issues of SQS, e.g. on Queer Cultures (2015), Queer Traditions (2014) and Trans Issues (2013) are also available at https://journal.fi/sqs/issue/archive

Stay also tuned to the upcoming issues on Queer Healings and Queer Bioethics and Biopolitics.

Enjoy the issue!

 

Tuula Juvonen & Marjo Kolehmainen

University of Tampere, Finland

Editors of the SQS special issue on Queer Affects and Belonging

 

The publisher of the open access peer-reviewed journal SQS is the Society for Queer Studies in Finland