Author Archives: Annu Suvanto

SQS:n kirjoitustyöpaja 1.9.2018 Seilin saarella

Eläköön keskeneräisyys!

Onko akateeminen sanan säiläsi tylsynyt? Kyteekö luovuutesi kituliekillä? Tule SQS:n ainutlaatuiseen, keskeneräisyyttä mahdollisuutena hyödyntävään kirjoitustyöpajaan hiomaan tieteellisen kirjoittamisen taitojasi, kuulemaan asiantuntijoita ja verkostoitumaan monitieteellisesti.

Suomen Queer-tutkimuksen Seura (SQS) järjestää Suomen tiedekustantajien liiton tuella kirjoitustyöpajan lauantaina 1.9.2018 Seilin saarella. Työpaja on tarkoitettu kaikissa akateemisen uran vaiheissa oleville, akateemisten julkaisujen toimitustyöstä kiinnostuneille, jo julkaisseille ja julkaisukynnyksen yli pyrkiville. Erityisen hyödyllinen se voi olla uransa alussa oleville, joille kokeneemmat, sekä kotimaisessa että kansainvälisessä julkaisemisessa ja toimitustyössä ansioituneet jakavat osaamistaan.

Työpaja on harvinainen tilaisuus saada yhden päivän aikana eväitä sekä tieteellisen kirjoittamiseen sen monissa muodoissa että oppia valjastamaan oma luovuus asiatekstikirjoittamisen käyttövoimaksi. Lisäksi hiotaan rahoituksenhakutaitoja, jotka ovat tutkijalle konkreettisesti arvokkaita. Päivän aikana osallistujien kanssa keskustellaan myös mahdollisesta jatkoyhteistyöstä SQS:n tulevan tutkijaseminaarin ja SQS-lehdessä julkaisemisen tiimoilta.

Työpajasta vastaavat

 • koordinaattori Tiia Sudenkaarne (käytännön järjestelyt)
 • tutkija Tuula Juvonen
 • luovan kirjoittamisen tutkija ja opettaja Emilia Karjula
 • copywriter, tietokirjailija Johanna Matero
 • yliopistonlehtori Leena-Maija-Rossi

Tuula Juvonen antaa vinkkejä tutkimusrahoituksen hakemiseen hyvän tutkimussuunnitelman avulla. Emilia Karjula opettaa luovan kirjoittamisen metodien käyttöön tieteellisessä kirjoittamisessa. Johanna Matero auttaa pääsemään tyhjän paperin kammosta ja ohjaa hyvään online-julkaisemiseen. Leena-Maija Rossi kertoo tieteellisestä julkaisutyöstä sen eri muodoissa. Emilia Karjulan ja Johanna Materon alustukset kuullaan Turku-Seili-laivamatkan aikana. Ne sisältävät vapaaehtoisia kirjoitusharjoituksia.

 

Ilmoittautuminen

Työpajan toimintafilosofia perustuu ajatukselle, että keskeneräisyydessä piilee lukemattomia mahdollisuuksia. Mukaan mahtuu korkeintaan 20 etukäteen ilmoittautunutta henkilöä, joilla on keskeneräinen käsikirjoitus, sen osa, tutkimussuunnitelma tai ideapaperi, jota työstetään päivän aikana. Voit ilmoittautua useammalla tekstillä, esimerkiksi tutkimussuunnitelmalla ja artikkelikäsikirjoituksen tai väitöskirjan luvun katkelmalla. Riippumatta siitä, montako tekstiä lähetät, on enimmäissivumäärä yhteensä 20 liuskaa (yleisfontti, pistekoko 12, riviväli 1,5). Voit siis lähettää esimerkiksi viiden sivun tutkimussuunnitelman ja viidentoista sivun verran artikkelikäsikirjoitusta, tai vaihtoehtoisesti kahdenkymmenen sivun verran artikkelikäsikirjoitusta.  Eläköön keskeneräisyys: Tekstien ei tarvitse olla valmiita! Voit leikata ja liimata niin, että saat käsittelyyn juuri ne osiot, joihin toivot kommentteja.

Lopullinen työskentelymuoto (pienryhmät vai yksi isompi ryhmä) päätetään osallistujamäärän perusteella. Kaikille osallistujille taataan perehtyneet, rakentavat asiantuntijakommentit. Samaa eetosta tulee noudattaa mahdollisessa vertaiskommentoinnissa

Työpajaan osallistuminen on maksutonta. Matka- ja muista kuluista osallistujat vastaavat itse. SQS tarjoaa iltapäiväkahvin/-teen, kevyttä naposteltavaa ja pieniä stipendejä matkakustannuksiin. Ne on tarkoitettu vähävaraisille henkilöille, jotka eivät voi osallistua työpajaan omakustanteisesti. Jos olet kiinnostunut stipendistä, ilmaise se ilmoittautumisviestissäsi ja perustele napakasti. Oleellista on kertoa, miksi osallistuminen olisi tärkeää.

Ilmoittautumiset sähköpostitse Tiia Sudenkaarneelle tiijun@utu.fi 8.8.2018 mennessä. Liitä viestiin teksti/tekstit, jo(i)ta haluat työpajassa käsitellä ja kerro, ovatko ne matkalla artikkeliksi, ideapaperiksi, tutkimussuunnitelmaksi vai joksikin ihan muuksi. Muistathan, että tekstin ei tarvitse olla valmis, ehyt kokonaisuus vaan se voi olla vasta versova idea, oivallus jota haluat lähteä suunnitelmalisesti seuraamaan tai argumentin alku, jonka tunnet olevan osa vielä kartoittamatonta kokonaisuutta. Keskeistä on, että tahdot kehittää tekstiäsi ja itseäsi kirjoittajana. Eläköön keskeneräisyys!

Kerro ilmoittautumisviestissäsi:

 • nimesi, yhteystietosi ja mahdollinen affiliaatiosi
 • tavoitetutkintosi / urasi vaihe
 • montako tekstiä toivot käsiteltävän
 • ovatko tekstit artikkelikäsikirjoituksia, niiden osia, työpapereita vai jotakin muuta, mitä
 • jos haet useammalla tekstillä, mitä niistä ensisijaisesti haluat käsiteltävän
 • mahdollinen tavoitejulkaisu
 • haetko matkastipendiä ja jos haet, miksi
 • mahdolliset erityistarpeet
 • varmista, että tekstisi eivät ylitä sivumäärämaksimia (20 liuskaa yleisfontilla, pistekoko 12, riviväli 1,5)

Tiedon valinnasta saat viimeistään 15.8.

Toivomme tekstejä ja osallistujia kaikilta tieteenaloilta. Jos ilmoittautuneiden määrä ylittää osallistumispaikkojen määrän, priorisoimme tekstejä, jotka käsittelevät tai sivuavat seuran tieteenalaa.

 

Ohjelma

La 1.9.2018

9.30 Nousu M/s Fannylle Turun Aurajokirannassa (Läntinen Rantakatu 37). Lisätietoa aluksesta https://vitharun.fi/fi/aikataulut/turku-seili-nauvo/#1508824574549-857c32e0-b6a6.

10.00 M/s Fanny lähtee kohti Seiliä. Tapaaminen laivan kokoustilassa.

10.00-11.00 Johanna Matero: Tyhjän paperin kammosta hyvään julkaisuun

11.00-11.15 Tauko/lounaan valmistelut

11.15-11.45 Emilia Karjula: Tieteellinen kirjoittaminen luovana kirjoittamisena

11.55 Saapuminen Seiliin ja siirtyminen seminaaritiloihin

12.30 Tuula Juvonen: Tutkimussuunnitelman laatiminen akateemisen kirjoittamisen genrenä

13.15 Leena-Maija Rossi: Tieteelliset julkaisut kirjoittajan, toimittajan ja vertaisarvioijan näkökulmista

14.00-14.15 Iltapäivätee/-kahvi tarjolle, jakautuminen tekstityöskentelyyn

 • Lopullinen työskentelymuoto päätetään ilmoittautumisen päätyttyä osallistujamäärän ja tekstien perusteella

14.15-15.50 Tekstityöskentelyä

15.50-16.15 Yhteinen loppukeskustelu, tilaisuuden päättäminen

16.35 M/s Fanny lähtee kohti Turkua

 

Ohjelmassa ei ole erillistä lounastaukoa vaan lounas nautitaan laivamatkan aikana työskentelyn ohessa. Lisätietoa hyväksymisviestissä.

Turun Martinsillan kupeesta Seiliin liikennöivä M/s Fanny ei valitettavasti ole esteetön. Nauvosta pääsee esteettömästi Seiliin M/s Östernillä http://www.ostern.fi/aikataulu. Seilissä siirtyminen lauttarannan ja seminaaritilojen välillä vie 10−15 minuuttia (matkaa noin 900 metriä). Mahdollisuus autokyytiin tarvittaessa.

Mainokset

SQS-lehti 1-2/2018 on ilmestynyt!

SQS-lehden erikoisnumero Queer-bioetiikka ja -biopolitiikka

on julkaistu ja luettavissa täälläcover_issue_4827_fi_FI

SQS-lehden uusin numero on ensimmäinen suomalainen queer-bioetiikalle ja –politiikalle omistettu julkaisu.

Erityisesti queer-bioetiikan ala on Suomessa vielä lähes tuntematon, eivätkä keskustelut ole välttämättä tuttuja kotimaiselle tiedeyhteisölle. Johdannossa päätoimittajat Lotta Kähkönen ja Tiia Sudenkaarne esittelevät queer-bioetiikan ja –biopolitiikan teemoja sekä niistä käytäviä ajankohtaisia keskusteluja. SQS-lehti toimiikin – jälleen kerran – edelläkävijänä ja samalla toivottavasti aiheesta kumpuavien, tieteidenvälisten keskustelujen vauhdittajan

Emma Tunstallin, Sarah Kay Mooren ja Lance Wahlertin sekä Tiia Sudenkaarneen artikkelit vievät lukijat syvälle queer-bioetiikan käytännön kysymyksiin ja alan kehittämiseen. Eetu Kejosen artikkeli ei liity varsinaisesti numeron teemoihin, mutta se havainnollistaa tarkan luentansa avulla, miten kiihkeät nettikommentit heijastavat keskustelua uskonnon ja seksuaalisuuden kysymyksistä suomalaisessa kontekstissa ja moniarvoistuvassa yhteiskunnassa läsnä olevia kansalaisuutta koskevia poliittisia kysymyksiä Katariina Parhin ja Brooke Englishin puheenvuorot liittyvät laajemmin biopolitiikkaan kytkeytyviin ajankohtaisiin kysymyksiin ja historiaan.. Kuvituksena toimivat Ami Koirasen vahvat, kehollisuutta, toimijuutta ja biovaltaan liittyvää kontrollia tutkivat valokuvat. Lisäksi numerossa on kaksi kirja-arviota: Keja Valensin arvio Kaisa Ilmosen teoksesta Queer Rebellion in the Novels of Michelle Cliff:  Intersectionality and Sexual Modernity sekä Aino-Kaisa Koistisen arvio Donna Harawayn teoksesta Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene.
 

SQS Journal 1-2 (2018): Queer Bioethics and Biopolitics 

The latest issue of SQSJ is the first Finnish theme publication dedicated to queer bioethics and biopolitics.

As especially queer bioethics remains a mostly unrecognized field in Finland, its discussions might not be too familiar to Finnish academic communities. In theirintroduction, the editors Lotta Kähkönen and Tiia Sudenkaarne present the themes of queer bioethics and queer biopolitics and highlight current debates within the fields.  Once again, SQSJ trailblazes original queer research and hopes to accelerate further interdisciplinary debate on these themes.

In this issue, the articles by Emma Tunstall, Sarah Kay Mooren and Lance Wahlert and by Tiia Sudenkaarne, respectively, offer serious investments in queer bioethical practices and further developments. Eetu Kejonen’s article does not dovetail with the themes of the issue but offers a careful analysis of how heated internet debates reveal not only how the relations of religion and sexuality are navigated in Finland but also illustrates the political processing of politics of citizenship imbedded in our pluralizing society. The opinion pieces by Brooke English and Katariina Parhi discuss a range of biopolitical topics in both current and historic contexts. This issue is illustrated by Ami Koiranen whose powerful photography comments on biopolitics of embodiment and agency. The issue also features two literary reviews: Keja Valens’s of  Queer Rebellion in the Novels of Michelle Cliff:  Intersectionality and Sexual Modernity by Kaisa Ilmonen, and Aino-Kaisa Koistinen’s on Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene by Donna Haraway.

 

 

 

Pervot sivut & Pervo paja – SQS:n kahden päivän kirjoittajaseminaari joulukuussa Turussa

sqs-seminaari

Seminaarin ohjelma, aikataulut ja ilmoittautumisohjeet:

Pervot sivut & Pervo paja (PDF)

Perjantain iltaohjelma päivitetty 27.11.2017

Suomen Queer-tutkimuksen Seura (SQS) järjestää Suomen tiedekustantajien liiton tuella kirjoittajaseminaarin 8.−9.12.2017 Turussa. Se on tarkoitettu toimitustyöstä kiinnostuneille, siinä jo mukana oleville, jo julkaisseille ja julkaisukynnyksen yli pyrkiville. Se on suunnattu erityisesti uransa alussa oleville tutkijoille, joille kokeneemmat, sekä kotimaisissa että kansainvälisissä julkaisuissa ja toimitustyössä etabloituneet jakavat osaamistaan. Osallistuminen seminaariin on maksutonta. Matka-, majoitus- ja muista kuluista vastaavat osallistujat itse.

Seminaari jakautuu kahdelle päivälle siten, että ensimmäisen päivän Pervot sivut on avoin kaikille akateemisesta julkaisutoiminnasta ja queer-tutkimuksesta kiinnostuneille. Ohjelma on luento- ja keskustelumuotoista. Pervoja sivuja selataan pe 8.12. Aboa Vetus & Ars Novan Factory-salissa klo 10−16.30.

Kirjoitustyöpaja Pervo paja pidetään la 9.12. Harjattulan kartanossa klo 9−17. Harjattulassa voi myös yöpyä omakustanteisesti (kahden hengen huoneessa 45e/hlö/yö, yhden hengen huoneessa 75e/hlö/yö). SQS tarjoaa Turun ulkopuolelta tuleville kaksi stipendiä majoituskustannuksiin, joita voi hakea lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen seminaarin koordinaattorille (tiijun(at)utu.fi). Kirjoitustyöpajaan mukaan mahtuu korkeintaan 20 henkilöä, joilla on keskeneräinen käsikirjoitus, sen osa tai työpaperi, jota työstetään eteenpäin kirjoitustyöpajassa. Käsikirjoituksen on tähdättävä julkaisuun tieteellisessä, vertaisarvioidussa lehdessä. Osallistujat jaetaan pienryhmiin, joiden vetäjinä toimivat julkaisutoiminnassa monipuolisesti ansioituneet tutkijat. Kukin käsikirjoitus saa pienryhmässä yksityiskohtaisen käsittelyn. Osallistujat sitoutuvat lukemaan kaikki pienryhmässä käsiteltävät käsikirjoitukset etukäteen ja antamaan niistä pyydettäessä rakentavaa palautetta. Lopuksi kaikki ryhmät kerääntyvät loppuyhteenvetoon.

PERVOT SIVUT

AIKA: PE 8.12.2017 KLO 10–16.30

PAIKKA: ABOA VETUS & ARS NOVA, ITÄINEN RANTAKATU 4-6, FACTORY-SALI

ILMOITTAUTUMINEN TARJOILUJEN VUOKSI 3.12.2017 MENNESSÄ: Ilmoittautumislomake

10.00 Tervetuloa Pervoille sivuille! SQS:n puheenjohtajan Sari Miettisen tervehdys

10.15–10.45 Kaisa Ilmonen: Kansainvälisen julkaisemisen ja kotimaisen kentän heikkouksista ja vahvuuksista

10.45–11.15 Vienna Setälä: Vaikeat aiheet, tunteensäätely ja loukkaantuminen mahdollisuutena

11.15–11.45 Emilia Karjula: Tutkija luovana kirjoittajana

11.45–12 Keskustelua

12.15–13.15 Lounas (omakustanteinen)

13.15–13.45 Kata Kyrölä: Queerit julkaisukanavat ja teemanumerot

13.45–14.15 Sade Kondelin: Nuori tutkija henkilökohtaisen tutkimusaiheen toimitustyössä

14.15–14.30 Keskustelua

14.30–14.45 Tauko

14.45–16.00 Pervoa julkaisupolitiikkaa? Suomalaisen tiedejulkaisemisen tulevaisuus -paneeli / Tuula Juvonen, Taru Leppänen, Lotta Kähkönen, Kaisa Ilmonen, Kata Kyrölä

 • open access -julkaisemisen uhat ja mahdollisuudet
 • kotimaisen kentän heikkoudet ja vahvuudet
 • pienuus/marginaalisuus ketteryytenä ja innovatiivisuutena: olemmeko kehityksen edelläkävijöitä vai oman impivaaramme vankeja?

16.00–16.30 Yleisökeskustelua, tapahtuman päättäminen

17–> Vapaamuotoinen ja omakustanteinen tapaaminen seminaarin osallistujille Turun kirjakahvilassa, Vanha Suurtori 3 (Brinkkalan sisäpiha)

Tiedoksi: Kirjakahvilassa illalla 8.12. Monta-klubi klo 19.00-23.00 http://www.kirjakahvila.org/kalenteri/

”Monta-kollektiivi tekee runoyhdistys Nihil Interit ry:lle hanketta, jossa tarkastellaan sukupuolen moninaisuutta runouden kautta sekä yhdessä muiden taiteenlajien kanssa. Montaan kuuluu runoilijoita, kuvataiteilijoita ja esitystaiteilijoita.”

 

PERVO PAJA – KIRJOITUSTYÖPAJA

Työpaja peruttu. Järjestetään mahdollisuuksien mukaan keväällä 2018.

 

 

Lisätiedot: Koordinaattori Tiia Sudenkaarne (tiijun(at)utu.fi)

TERVETULOA!

 

 

SQS-lehti 1/2017 on julkaistu

SQS-lehden uusi erikoisnumero

Pervot parantumiset / parantamiset – Queer Healings

SQS_1-2017_kansion ilmestynyt! 

Parantaminen ja parantuminen ovat voimakkaita, ristivetoisia ja rajoja rikkovia käsitteitä. Niitä on käytetty niin sukupuolisten ja seksuaalisten kuin muidenkin normien ylläpitämiseen, mutta ne on myös otettu haltuun queer-vastarinnan välineiksi ja sitä tukemaan. Kun Suomen queer-tutkimuksen seuran 11. tutkimusseminaari pohti parantumista ja parantamista Turun yliopistossa lokakuussa 2016, esillä olivat sekä toiveikkaat, muutokseen pyrkivät että medikalisaatiokriittiset queer-tulkinnat terveyden, hyvinvoinnin ja sairauden määritelmistä ja parantamisen teknologioista, parantumisen (väli)tiloista ja kulttuureista. Seminaarin keskusteluista liikkeelle lähtevän numeron artikkeleiden yhdeksi kantavaksi teemaksi nousee queer-ajattelun keskeinen strategia – binäärivastakohtien purkaminen – pervoparantamisen mahdollisuutena ja edellytyksenä. Totuttujen sukupuoli- ja seksuaalisuusbinäärien lisäksi uusia rajanvetoja kyseenlaistamalla kirjoittajat haastavat rikkomaan queer-politiikan mukavuusalueen rajoja. Toiseksi artikkelit herättelevät pohtimaan parantumisen ja parantamisen aikaa nopeista parannustapahtumista pitkiin prosesseihin. Entä onko parantaminen välttämättä aktiivisen toimijan ja passiivisen kohteen välinen tapahtuma?

Päätoimittajat Tiia Sudenkaarne & Jan Wickman

 

Johdanto

Pervot parantumiset ja parantamiset
Tiia Sudenkaarne & Jan Wickman

 

Pervoskooppi: artikkelit

Hauras, korjaava ja parantumaton queer
Leena-Maija Rossi

Kananlento vapauteen

Helinä Ääri

 

Pervopeili: keskustelut ja esseet

Tunnistus, parannus, häpeä

Mikko Rosenberg

 

Pervolinssi: taidegalleria 

Runkkarin getsemane

Valpuri Kalma

 

Pervosilmäys: arvostelut

Queerin muistamisen tärkeydestä ja vaikeudesta

Varpu Alasuutari

NEW DEADLINE! Artikkelikutsu / Call for Submissions – SQS Journal

(see below for the English version)

*HUOM: TEKSTIHAKUA JATKETTU! Uusi deadline*

Suomen Queer-tutkimuksen seuran vertaisarvioitu lehti kutsuu artikkeleita ja puheenvuoroja SQS- lehden erikoisteemanumeroon

QUEER-BIOETIIKKA JA BIOPOLITIIKKA

“i am a limitless series of natural disasters and all of these disasters have been unnaturally repressed.” ― Kathy Acker: Pussy, the King of Pirates (1996)

Michel Foucault’n erittelemästä biopolitiikasta tai sen uudelleen teoretisoinneista (vrt. esim. Giorgio Agamben, Michael Hardt & Antonio Negri, Achille Mbembe, Dominique Memmi) ammentavaa tutkimusta tehdään tänä päivänä eri tieteenaloilla erilaisiin tarkoituksiin. Sitä on sovellettu kuvaamaan ajassamme vaikuttavia ilmiöitä ja hallinnan tapoja. Käsitettä hyödynnetään analyyttisesti muun muassa bioteknologian murroksen, uusliberalismin, kapitalismin ja poliittisen väkivallan muotojen tarkastelussa. Queer-näkökulmat (esim. Mel Y. Chen, Jin Haritaworn & Riley Snorton, Jasbir Puar, Dean Spade) bioetiikkaan ja biopolitiikkaan ovat kiinnittäneet kriittistä huomioita tapoihin, joilla sukupuolta, seksuaalisuutta, rotua ja vammaisuutta koskevat normit kytkeytyvät taloudellisiin ja kansallisiin ideologioihin. Queer- tutkimuksellisia näkökulmia biopolitiikan ja bioetiikan haastamiseen tarvitaan enemmän erityisesti biolääketieteen ja bioteknologian kysymyksissä. Haasteeseen vastaa esimerkiksi bioetiikkaa radikaalisti uudelleen käsitteellistävä queer-bioetiikka, joka keskittyy lesboihin, homoihin, biseksuaaleihin, trans- ja queer-henkilöihin sekä intersukupuolisiin liittyviin bioeettisiin kysymyksiin. Sellaisia ovat esimerkiksi kysymykset sukupuolen korjaamisprosessia (trans) ja sukupuolen määräytymistä (intersukupuoliset) koskevista juridis-medikaalisista käytänteistä tai samaa sukupuolta olevien parien oikeudesta avusteiseen lisääntymiseen. Queer-bioetiikka pyrkii haastamaan kriittisesti sukupuolen ja seksuaalisuuden kulttuuris-historiallisesti muotoutuneita ja uudelleentuotettavia määritelmiä. Alan pioneerien Lance Wahlertin ja Autumn Fiesterin mukaan queer-bioetiikka on myös moraaliteoria: se pyrkii paitsi nimeämään myös korjaamaan bioetiikan epäoikeudenmukaisuutta tuottavia käsityksiä sukupuolesta ja seksuaalisuudesta.

Kutsumme queer-bioetiikka ja biopolitiikka –teemanumeroon teoreettisia, metodologisia ja aineistoihin keskittyviä kirjoituksia, jotka keskittyvät ajankohtaisiin kysymyksiin biopolitiikan ja bioetiikan queer-näkökulmista. Artikkelien tutkimuskysymykset voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

– Biopolitiikan uudelleen käsitteellistäminen/haastaminen

– Biopolitiikan ja bioetiikan kytkökset

– Biopolitiikka/bioetiikka globalisoituvissa/kulttuurisissa/geopoliittisissa konteksteissa

– Biopolitiikka/bioetiikka ja reproduktio

– Synteettisen biologian pervo bioetiikka ja biopolitiikka

– Epätyypilliset/ei-normatiiviset /mahdolliset ruumiit

– Pervot bioteknologiat ja biotulevaisuudet

– Intersektionaalisuus pervossa bioetiikassa ja biopolitiikassa

– Pervo bioetiikka ja biopolitiikka posthumanistisessa etiikassa (esim. ilmasto- oikeudenmukaisuus)

Kokonaiset artikkelikäsikirjoitukset lähetetään 11.8.2017 mennessä SQSJ:n julkaisuportaalin kautta. Tekstit voivat olla joko englannin-, suomen- tai ruotsinkielisiä. Artikkelien lisäksi toivomme teemaan liittyviä keskusteluja/esseitä, puheenvuoroja, arvosteluja ja taidetta.

Teemanumeron toimittajat Lotta Kähkönen (lotkah(a)utu.fi) ja Tiia Sudenkaarne (tiijun(a)utu.fi) vastaavat numeron sisältöä koskeviin kysymyksiin. Julkaisuportaaliin ja siihen liittyvissä teknisissä kysymyksissä auttaa toimitussihteeri Annu Suvanto (annu.suvanto(a)gmail.com). Ilmoitamme toimitukselliseen prosessiin hyväksymisestä toukokuun loppuun mennessä. Toimitus käy huolellisesti läpi teemanumeroon tulevat tekstit ja ehdottaa parannuksia kaikkiin käsikirjoituksiin.

SQS-lehti on Suomen Queer-tutkimuksen Seuran toimittama tieteellinen open access -verkkojulkaisu. Siinä on julkaistu vuodesta 2006 alkaen queer-tutkimuksen alaan liittyvää monitieteistä tutkimusta.

 

*N.B. DEADLINE EXTENDED! New deadline August 11, 2017*

Society of Queer Studies in Finland’s peer-reviewed journal SQSJ invites submissions under the theme

QUEER BIOETHICS AND BIOPOLITICS

“i am a limitless series of natural disasters and all of these disasters have been unnaturally repressed.” ― Kathy Acker: Pussy, the King of Pirates (1996)

Drawing on Michel Foucault’s work on biopolitics or its further theorizations (e.g. Giorgio Agamben, Michael Hardt & Antonio Negri, Achille Mbembe or Dominique Memmi), biopolitical analysis is today used for diverse purposes across disciplines. It has been latterly evoked to encompass several contemporary social phenomena and ways of control. For example, the analytical uses of biopolitics include interrogations of biotechnological transformation, neoliberalism, new modes of capitalism and different forms of political violence. Critical, queer biopolitical approaches (e.g. Mel Y. Chen, Jin Haritaworn & Riley Snorton, Jasbir Puar, Dean Spade) have pivotally revealed the configurations of sexual, racial, and able-bodied normalities into economic and national ideologies. Further queer inquiries into bioethics and biopolitics are needed to queer biomedicine and biotechnologies. A methodology for raging against these machines is queer bioethics. Queer bioethics challenges mainstream normalities by focusing on issues related to lesbian, gay, bi, trans, queer or intersex people, such as gender reassignment processes and treatment for trans people. Another example is what is called sex affirmation in mainstream bioethics regarding intersex infants, or investigating same-sex couples’ access to assisted reproduction technology. A queer bioethical framework renders legal and medical practices of gender and sexuality troubling, to critical scrutiny, invested in interrupting their reproduction as bioethical norms or status quo. To its pioneers Lance Wahlert and Autumn Fiester, queer bioethics is first and foremost a moral theory: it aims not only to name but also to correct bioethical misconceptions turned into injustices of gender and sexuality.

SQSJ welcomes theoretical, methodological, or empirical submissions for queering bioethics and biopolitics, tackling current and gripping questions of the fields from a queer angle. Suitable themes and research questions include, but are not limited to, the following

– Reconfiguring or challenging biopolitics

– Conflicts or connections of bioethics and biopolitics

– Biopolitics/bioethics in a specific globalizing/geopolitical/cultural context

– Biopolitics/bioethics of (human) reproduction

– Queer bioethics/biopolitics of synthetic biology

– Atypical/non-normative/potential bodies

– Queer biotechnologies and biofutures

– Intersectionality in queer bioethics and biopolitics

– Queer bioethics and biopolitics in posthumanist ethics (e.g. cyborg politics, climate justice)

 

Please note that we only accept article manuscripts, not abstracts. All submissions need to be made via the SQSJ submissions portal. Submissions can be in English, Finnish or Swedish. Deadline for submissions is August 11th, 2017. In addition to articles, we warmly encourage discussions, essays, reviews and artistic renderings on queer bioethics and biopolitics.

On questions about queer bioethics and biopolitics, please do not hesitate to contact the editors Lotta Kähkönen (lotkah(a)utu.fi) or Tiia Sudenkaarne (tiijun(a)utu.fi). On questions about the submissions portal and other technical assistance, contact subeditor Annu Suvanto (annu.suvanto(a)gmail.com). Notifications of acceptance will be sent by the end May. For a successful editorial process, please note that revision requests to all submissions are common.