Author Archives: hzel

Suomen Queer-tutkimuksen seuran kannanotto Jawaran käännyttämispäätökseen

1800-luvulla vallinnut homofobia vietiin kolonialismin myötä Euroopasta silloisiin siirtomaihin. Afrikassa samaa homofobiaa ylläpidetään edelleen sekä valtioiden lainsäädännön  että uskonnollisten yhteisöjen toimesta. Useimmissa Afrikan maissa homoseksuaaleihin liittyvien ennakkoluulojen kohde joutuu perheensä ja yhteisönsä hyljeksimäksi ja samalla toimeentuloedellytysten ulkopuolelle. Homoseksuaalisuuteen kohdistuva vähättely, syrjintä ja suoranainen vaino saattaa kaventaa elinehtoja niin merkittävästi, että maasta pakeneminen tarjoaa ainoan mahdollisuuden ihmisarvoiseen elämään.

Länsimaissa suhtautuminen homoseksuaalisuuteen on muuttunut 1960-luvulta lähtien homoseksuaalien ihmisoikeusjärjestöjen työn tuloksena. Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana monet valtiot ovat säätäneet lakeja homoseksuaalien kohtaaman syrjinnän poistamiseksi, yhdenvertaisuuden takaamiseksi  ja samaa sukupuolta olevien ihmisten tasa-veroisten parisuhteiden tukemiseksi. Suomessa laki rekisteröidystä parisuhteesta hyväksyttiin ensimmäisten maiden joukossa v. 2002. Pohjoismailla onkin edelläkävijöiden maine homoseksuaalien oikeuksien turvaamisessa ja syrjintäsuojan tarjoamisessa. Onkin ymmärrettävää, että homoseksuaalisuutensa vuoksi vainotuksi tullut hakee turvapaikkaa nimenomaan Pohjoismaihin kuuluvasta Suomesta, jonka lainsäädännön pitäisi tarjota suojaa  syrjintää vastaan ja jonka suurimmissa kaupungeissa on homojen yhteisöllisiä verkostoja, tapaamispaikkoja ja kulttuuria.

Suomen queer-tutkimuksen seura korostaa, että vaikka – tai koska – homoseksuaalisten ihmisten aseman turvaava lainsäädäntö Suomessa on kehittynyt pitkälle, viranomaisilta näyttää puuttuvan asiantuntemusta ja ymmärrystä sellaisista tilanteista, jossa homoseksuaalisuuden paljastumisen myötä henkilö voi tyystin menettää ihmisarvonsa. Jawaran käännyttämispäätös on siitä hyvä osoitus. Gambiassa homoseksuaalisuudesta voi saada 14 vuoden vankeustuomion. Tämän mahdollisuuden olemassaolon tulisi olla riittävä ja erittäin painava syy turvapaikan myöntämiselle.

Suomen queer-tutkimuksen seura vaatii, että myös maahanmuuttoviranomaisten on noudatettava hallintokäytännössään Suomen lainsäädäntöä yhdenvertaisuudesta ja syrjintäsuojasta. Maahanmuuttoviraston, kuten muidenkin viranomaisten tulee kuulla alan asiantuntijoita ja kouluttaa työntekijöitään tunnistamaan homoseksuaalisuuteen liittyvää peittelyä, syrjintää ja vainoa – eikä sallia sitä, että poikkeavaan seksuaalisuuteen liittyvää syrjinnän logiikkaa uusinnetaan sen toiminnassa. Oikeus turvapaikkaan kuuluu ehdottomasti myös niille erityisen haavoittuville ja traumatisoituneille ihmisille, jotka ovat vainottuja juuri homoseksuaalisuutensa vuoksi.

Helsingissä 5.5. 2010

Pol.Dr. Jan Wickman
Suomen Queer-tutkimuksen Seura
Varapuheenjohtaja

VTM Paula Kuosmanen
Suomen Queer-tutkimuksen Seura
Hallituksen jäsen
paula.kuosmanen[at]helsinki.fi

https://sqshome.wordpress.com/
http://www.helsinki.fi/jarj/sqs/sqs2_08/sqs_contents2_08.html

Mainokset

Turvapaikka Jawaralle -mielenosoitus

Päivämäärä: 5. toukokuuta 2010
Ajankohta: 17:00 – 19:00
Paikka: Metsälän säilöönottokeskus, Niittylänpolku 10

Mielenosoitus Gambialaisen homon käännytystä vastaan Metsälän säilöönottokeskuksella

Seksuaalinen tasavertaisuus ry (SETA), Suomen Queer-tutkimuksen Seura
ry (SQS) ja Vapaa liikkuvuus -verkosto järjestävät yhteistyössä
mielenilmauksen gambialaisen turvapaikanhakijan Jawaran käännytystä
vastaan keskiviikkona 5.5.2010 klo 17.00 Helsingissä Metsälän
säilöönottokeskuksella osoitteessa Niittylänpolku 10.

Tilaisuudessa puhuvat muun muassa kansanedustaja Minna Sirnö (vas),
Tanja Lehtoranta SETAn vs. pääsihteeri, Antu Sorainen Oikeus- ja
yhteiskuntatieteellisestä yhdistyksestä ja Katja Tuominen Vapaa
liikkuvuus -verkostosta. Aikataulun kiireellisyydestä johtuen muut
puhujat varmistuvat myöhemmin. Tilaisuuteen odotetaan paikalle
runsaasti Jawaran tilanteesta huolestuneita ihmisiä.

Gambialainen Jawara (nimi muutettu) on seksuaalisen suuntautumisensa
vuoksi vainottu nuori mies, jota uhkaa lähtömaassa vankeusrangaistus.
Maahanmuuttovirasto on hylännyt hänen turvapaikka-anomuksensa.

”Homoseksuaalisten tekojen kriminalisointi poistui Suomen rikoslaista
vuonna 1971. Gambiassa homous on yhä rikos, josta voi seurata
vankeutta ja Suomen tulisi huomioida tämä turvapaikkapäätöksiä
tehtäessä”, toteaa Setan vs. pääsihteeri Tanja Lehtoranta.

Jawaran kumppani kärsii pitkää vankilatuomiota seksuaalisen
suuntautumisensa vuoksi. Jawara itse pääsi pakenemaan maasta vastaavaa
kohtaloa. Gambiassa homoseksuaaleihin sovelletaan maan rikoslain
artiklaa 144: homoseksuaalisuus tulkitaan luonnonvastaiseksi
sukupuoliyhteydeksi, josta voi seurata lain mukaan 14 vuoden
vankeusrangaistus.

”Maahanmuuttovirasto myöntää Jawaralle tehdyssä kielteisessä
päätöksessä, että Gambian poliisi noudattaa aktiivisesti maan
rikoslakia homoseksuaalien kohdalla, joten on vaikea käsittää, miksei
miehelle myönnetä kansainvälistä suojelua”, kommentoi Katja Tuominen
Vapaa liikkuvuus -verkostosta.

Jawara on ollut säilöönotettuna Metsälän säilöönottoyksikössä noin
kolme kuukautta. Hänen lakimiehensä on valittanut
Maahanmuuttoviraston päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen sekä
vaatinut käännytyksen täytäntöönpanon keskeyttämistä. Hallinto-oikeus
ei ole keskeyttänyt käännytyksen täytäntöönpanoa, joten Jawaraa uhkaa
käännytys millä hetkellä tahansa.

Lisätiedot:

Katja Tuominen / Vapaa liikkuvuus -verkosto, 050 5373 103
Tanja Lehtoranta / SETA, 050 3098 108

* * *

Allekirjoita adressi Jawaran karkoittamista vastaan

http://www.adressit.com/turvapaikkajawaralle

SQS-lehti hakee uutta päätoimittajaa

Suomen Queer-tutkimuksen seuran julkaisema SQS-lehti hakee uutta päätoimittajaa tai päätoimittajaparia. Lehti on kolmikielinen akateeminen open access -refereejulkaisu, joka ilmestyy 2-4 kertaa vuodessa. Vuodesta 2006 ilmestynyt lehti on jo nuoresta iästään huolimatta arvioitu c-tason julkaisuksi Humanist Research Indexissä.

Päätoimittajuus on kolmevuotinen. Sitä voi hakea itsenäisenä tai jaettuna päätoimittajuutena, tällä hetkellä lehdellä on kaksi päätoimittajaa: Jenny Kangasvuo ja Sanna Karkulehto Oulun yliopistosta. Numeroihin on mahdollista kutsua myös vierailevia päätoimittajia (ks. numero 1/07, http://www.helsinki.fi/jarj/sqs/sqs1_07/sqs_contents1_07.html).

Päätoimittajalta edellytetään queer-tutkimuksen tuntemusta ja halua tuottaa korkeatasoista keskustelua suomalaiseen queer-tutkimuksen kenttään – unohtamatta sitä, että SQS-lehteä luetaan myös Suomen ulkopuolella. Päätoimittajalle/päätoimittajille ei makseta palkkaa, mutta referee-julkaisun toimittaminen meritoi akateemisesti.

Tiedustelut ja hakemukset voi osoittaa Suomen Queer-tutkimuksen seuran puheenjohtajalle Leena-Maija Rossille, leena-maija.rossi(at)helsinki.fi.

Yöpervonen

YÖPERVONEN 2008: PUHETTA QUEER-OPETUKSESTA!

Perjantaina 25.4. klo 17-20, Helsingin yliopisto, Mannerheim-sali
Uusi Ylioppilastalo, Mannerheimintie 5 A, 5. krs

Suomen queer-tutkimuksen seura (SQS) ja Vastakarva-ainejärjestö järjestävät yhteistyössä perinteikkään Yöpervonen-tapahtuman. Teemana on queer-opettaminen ja oppiminen. Miten yliopistossa opettamista voi queeriyttää? Miten queer-opetus toimii parhaimmillaan? Keskustelua alustavat seuraavat lyhyet puheenvuorot:

Lotta Kähkönen & Mikko Carlson: Varman tiedon vaatimus vs. epävarmuuden epistemologia – kokemuksia monitietieteisestä queer-tutkimuksen opetuksesta

Olli Haajanen: Toimijayhteisö-idean hyödyntäminen queer-opetuksessa

Juulia Jyränki: Minun sukupolveni queer-tutkimusopiskelijat eivät tiedä, miten queer-teoria liittyy elämään, eli queer-teorian kontekstisidonnaisuuden ongelma

Annikka Malkavaara: Queer sukupuolisuus – poliittisen historian opetuksen haaste

Emmi Vähäpassi: Queer-opetus ja paikantuminen

TERVETULOA!

Vuosikokouksen esityslista

Vuosikokouksen (2009) esityslista:

1) Kokouksen avaus

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastaja a ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5) Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto

6) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7) Vahvistetaan toimintasuunnitelma , tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8 ) Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja vuosittain muut jäsenet ja varajäsenet joka toinen vuosi erovuoroisten tilalle

9 ) Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

10) Päätetään kokous

SQS:n vuosikokouksessa äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat ainoastaan jäsenmaksun maksaneet henkilöt. Maksa siis vuoden 2009 jäsenmaksusi ennen kokousta. Jäsenmaksu vuonna 2009 on 25 EUR, opiskelijat ja muut pienituloiset 9 EUR, kannatusjäsenet 50 EUR. Jäsenmaksuilla rahoitetaan esimerkiksi seuran kustantaman SQS-verkkolehden julkaisemista.

Jäsenmaksu suoritetaan yhdistyksen tilille 147030-250384. Käytä viitenumeroa 1009.

Maksaessasi jäsenmaksun ole ystävällinen ja täytä myös jäsentietolomake osoitteessa:
http://www.helsinki .fi/jarj/ sqs/jasen. html

Lämpimästi tervetuloa vuosikokoukseen!