Seuran hallitus vuodelle 2016

Suomen Queer-tutkimuksen Seura valitsi kevätkokouksessaan 22.4.2016 uuden hallituksen:

Puheenjohtaja: Sari Miettinen (Turun yliopisto),
sahami(at)utu.fi

Varapuheenjohtaja: Mikko Carlson (Turun yliopisto),
mikcar(at)utu.fi

Sihteeri: Tiia Sudenkaarne (Turun yliopisto),
tiijun(at)utu.fi

Rahastonhoitaja: Tuula Juvonen (Tampereen yliopisto),
tuula.juvonen(at)staff.uta.fi

Hallituksen varsinaiset jäsenet:

Varpu Alasuutari (Turun yliopisto)
Tuula Juvonen (Tampereen yliopisto)
Tom Linkinen (Turun yliopisto)
Kaisa Ilmonen (Turun yliopisto)
Sari Miettinen (Turun yliopisto)
Tiia Sudenkaarne (Turun yliopisto)
Lotta Kähkönen (Turun yliopisto)

Hallituksen varajäsenet:

Hanna Storm
Mikko Carlson (Turun yliopisto)
Jari Pohjonen
Julian Honkasalo (Helsingin yliopisto)
Antu Sorainen (Helsingin yliopisto)
Susanna Välimäki (Turun yliopisto)
Sari Irni (Turun yliopisto)

Sukupuolentutkimus-lehdellä tulossa trans- ja intersukupuolisuuden teemanumero 2017

Trans- ja intersukupuolisuuden tutkimus on monitieteinen ja kriittinen tieteenala, jonka puitteissa on mahdollista yhdistää teoreettista, kokemuksellista ja poliittista tietämystä ja tutkimusta. Tieteenalana se on kuitenkin nuori, ja toistaiseksi suuri osa alan julkaisuista keskittyy pohjoisamerikkalaiseen kontekstiin, joten esimerkiksi pohjoismaiselle transtutkimukselle on tarvetta.

Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehden teemanumeron toimittavat tohtorikoulutettavat Varpu Alasuutari, Sade Kondelin, Luca Tainio, Roosa Toriseva ja Emmi Vähäpassi väitelleiden tutkijoiden Sari Irnin ja Hanna Stormin ohjauksessa.

Lähetä korkeintaan 200 sanan mittainen teksti-ideasi Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehden toimitukseen 1.5.2016 mennessä sähköpostilla osoitteeseen ST-LEHTI[at]UTU.FI. Valmiiden tekstien deadline on 1.9.2016.

Kirjoituskutsu – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehden juhlanumero

Suomen Queer-tutkimuksen Seuran julkaisema vertaisarvioitua open access-lehti SQS täyttää 10 vuotta 2016. Lehden juhlanumeron teemana ovat affektit, ja sen toimittavat YTT, dosentti Tuula Juvonen ja YTT Marjo Kolehmainen. Kutsumme nyt ehdotuksia artikkeleista, jotka käsittelevät affekteihin kohdistuvaa ja affektiteorioihin nojaavaa queer-tutkimusta Suomessa ja maailmalla. Myös tarjoukset keskusteluiksi, esseiksi, puheenvuoroiksi, lektioiksi ja kirja-arvosteluiksi ovat tervetulleita.

On ilmeistä, että queer-tutkijoilla on ollut merkittävä rooli affektikeskustelun tuomisessa osaksi sukupuolen ja seksuaalisuuden tutkimusta. Queer-tutkimuksen piirissä on käsitelty esimerkiksi affektien politiikkaa, tunteiden kautta tapahtuvaa hallintaa, affektien suhdetta vietteihin ja tunteisiin sekä affektien merkitystä tiedontuotannossa. Lehti haluaa jatkaa ja syventää tätä keskustelua ja kutsumme siksi kirjoittajia tarjoamaan julkaistavaksi alkuperäistutkimuksia, jotka vastaavat esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten affektit liittyvät seksuaalisuuksia koskevien normien tuottamiseen, ylläpitämiseen, haastamiseen tai purkamiseen?
  • Miten affektien tutkimus auttaa ymmärtämään erilaisiin seksuaalisiin käytäntöihin liittyvää kontrollia, kuten vihapuhetta, fobioita tai häpeän mekanismeja?
  • Entä mitä sanottavaa affektitutkimuksella on vaikkapa yhteisöllisyydestä tai intohimosta?
  • Millaista osaa affektit näyttelevät eri tavoin järjestäytyneissä intiimisuhteissa?
  • Kuinka tehdä affekteja huomioivaa normikriittistä tutkimusta?

Affekteihin keskittymisen lisäksi lehti luotaa tuttuun tapaan myös queer-tutkimuksen ja -teoretisoinnin nykytilaa, ja siksi lehti vastaanottaa harkintansa mukaan käsikirjoituksia myös teeman ulkopuolelta.

Pyydämme lähettämään noin sivun pituiset ehdotukset artikkelikäsikirjoituksiksi suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi teemanumeron toimittajille 15.2.2016 mennessä. Kirjoittajille ilmoitetaan valinnasta helmikuun lopussa. Kokopitkät artikkelikäsikirjoitukset (max. 70 000 merkkiä) lähetetään lehden julkaisualustalle toukokuun loppuun mennessä, ja refereelausuntojen mukaisesti viimeistellyt tekstit palautetaan toimituskunnalle syyskuussa 2016. Juhlanumero ilmestyy joulukuussa 2016.

Teemanumeroon liittyvät yhteydenotot, kyselyt ja ehdotukset:
Tuula Juvonen (tuula.juvonen[at]uta.fi) ja Marjo Kolehmainen (marjo.kolehmainen[at]uta.fi)

Voit tutustua lehden viimeisimpään numeroon ja tarkempiin kirjoittajaohjeisiin täällä: http://ojs.tsv.fi/index.php/sqs/issue/archive

 


 

CALL FOR SUBMISSIONS – SPECIAL ISSUE OF SQS JOURNAL ON AFFECT

The open access peer-reviewed journal SQS, published by the Society for Queer Studies in Finland, celebrates its 10th anniversary in 2016. A special anniversary issue that focuses on affect will be published later this year. Thus the journal welcomes submissions for such article manuscripts which examine affects and/or address affect theories from the perspective of queer studies. In addition to article manuscripts, review articles, essays, opinion pieces and commentaries, as well as book reviews, are welcome.

It is evident that queer scholars have had a significant role in introducing affect studies into the scholarship on gender and sexuality. Within queer studies there has already been discussion on such things as: the politics of affects, the role of affect in the processes of governance, and the relationship between affects, drives and emotions, along with the ways in which affect participates in knowledge production. The journal aims to continue and deepen such discussions. Therefore we seek submissions on topics which address, yet are not limited to, questions such as:

  • How affects are used to produce, maintain, challenge or deconstruct norms related to sexual practices and sexualities?
  • How does the research on affect enable a deeper understanding about the multiple mechanisms of sexual control, such as hate speech, homo- or transphobia, or operations of shame?
  • How can affect studies contribute to the study of social bond or communities, considering the feelings of attachment, affection or passion?
  • What is the role of affects in variously formed intimate relationships?
  • How to do norm critical research that pays attention to affects?

The special anniversary issue is edited by Dr. Tuula Juvonen and Dr. Marjo Kolehmainen. Besides focusing on affects the SQS Journal will, as usual, chart the state of the art of queer studies and theorizing, so the editors will also consider submissions outside the special theme.

In order to make a submission, please send an abstract in English, Swedish or Finnish to the editors no later than the 15th of February, 2016. You will be informed about the first decision by the end of February. The full article manuscripts (max 70 000 characters) are to be submitted via Open Journal System by the end of May for peer review. The final versions are due in September. The anniversary issue will be published in December 2016. Please note that only original research articles are eligible for publication.

Please send your submissions and queries to the editors:
Dr. Tuula Juvonen (tuula.juvonen[at]uta.fi), The School of Social Sciences and Humanities, University of Tampere, Finland.
Dr. Marjo Kolehmainen (marjo.kolehmainen[at]uta.fi), The School of Social Sciences and Humanities, University of Tampere, Finland.

Please find the previous issues of SQS and the detailed submission guidelines at http://ojs.tsv.fi/index.php/sqs/issue/archive

SQS-lehden teemanumero 1-2/2015: Pervot kulttuurit – pervouta kulttuuria on ilmestynyt

Suomen Queer-tutkimuksen Seuran julkaiseman SQS-lehden uusin teemanumero Pervot kulttuurit – pervouta kulttuuria on ilmestynyt ja on luettavissa lehden sivuilla.

Teemanumeron tekstit, kuvitusta unohtamatta, avaavat tapoja, joilla erilaiset kulttuurituotteet, olivat ne sitten visuaalisia, tekstuaalisia tai esityksellisiä, luovat pervoa kulttuuria siinä missä alakulttuurinen poliittinen aktivismikin. Numeron kirjoittajat osoittavat myös, kuinka valtakulttuurin pervouttaminen uudistaa käsityksiä sukupuolista ja seksuaalisuuksista.

Kiitämme kaikkia kirjoittajia ja toivotamme lukijoille innostavia lukuhetkiä.

Kaisa Ilmonen ja Tuula Juvonen
SQS-lehden päätoimittajat

SQS-lehteä julkaisee Suomen Queer-tutkimuksen Seura. Voit tukea lehden julkaisemista liittymällä seuran jäseneksi ja maksamalla vuoden 2016 jäsenmaksun: opiskelijat ja työttömät 9 EUR, muut 25 EUR, ainaisjäsenet 100 EUR.

Tue queer-tutkimusta nyt!

The latest issue of SQS Journal 1-2/2015: Queer Cultures – Queering Cultures is available on-line!

We are happy to inform you that the new special issue of SQS – Journal of Queer Studies in Finland, titled Queer Cultures – Queering Cultures is now available on-line.

The articles and other texts, including images, of this issue seek to illuminate the means by which different cultural forms, whether visual, literal, or theatrical, often intertwined with subcultural political activism, are creating queer cultures. Authors also pay attention to the ways in which queer culture revises understandings concerning genders and sexualities.

We thank all the authors for their contributions and wish you all enjoyable moments of reading!

Kaisa Ilmonen and Tuula Juvonen
Editors of SQS

SQS is published by the Society of Queer Studies in Finland. You may support the publishing of SQS by paying the society’s membership fee also for the year 2016: students and low income 9 EUR, others 25 EUR, lifetime membership 100 EUR.

Support us now!

Nordic Transgender Studies Symposium 29–30 October, 2015 University of Turku, Finland

Hosted by the departments of Gender Studies and Media Studies at the University of Turku the two-day symposium brings together scholars working on Transgender Studies, an interdisciplinary field of inquiry into the experiential, intellectual and political knowledge production of trans*issues, sex, gender, identity and embodiment. The symposium is a continuation to a workshop that was organized by the centre for gender research at Uppsala and ​Södertörn University in Stockholm 2014.

The program includes two keynotes by Professor Jinthana Haritaworn (York University, Canada) and Professor Jenny Sundén​​ (Södertörn University, Sweden) and workshops with presentations, papers, and discussions.

The keynote lectures are open to public. The workshops are open only for the pre-registered participants.

The symposium is organized by Science, Embodiment and Transformation, a research g​roup at Gender Studies, University of Turku and funded partly by Oskar Öflund Foundation​.

⇒ Symposium webpage

Further information, please contact:​​

Sari Miettinen, symposium coordinator
email: sahami[at] utu.fi

QFEMZINE – QUEERIA JA FEMINISMIÄ/QFEMZINE – QUEER AND FEMINISM 2/15: SUKUPUOLEN MONINAISUUS/DIVERSITY OF GENDER

qzineQFemZine – Queeria ja Feminismiä/QFemZine – Queer and Feminism on Turussa 2013 perustettu queerfeministinen projekti, jonka toimintaan paperizinen lisäksi kuuluu esimerkiksi Kuukauden Blogiteksti -tekstisarja ja keväinen kulttuuritapahtuma Kaikki. Todella. QFemZine ilmestyy kahdesti vuodessa. Julkaisemme lukuisissa eri muodoissa suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi kirjoituksista videoihin.

Etsiminen: Kokeileminen: Seikkaileminen: Mukautumista vastaan!

qfemzine@gmail.com
facebook.com/qfemzine
qfemzine.blogspot.fi

QFZ 2/15 Julkaisujuhla Turun Kirjakahvilassa 25.9. klo 19–23

Pääkirjoituksesta:

“In the culture we live in diversity of gender is far from being obvious. This shows for example in discussions of medicine, party politics and some religious groups. It shows as well in the topics of mainstream media. People somehow related to diversity of gender face the norm of gender binary very severely. This norm, to which heteronormativity, or to be more precise cisheteronormativity, is tightly connected, harms and violates the lives and freedom of people not fitting to the norms, not assimilating, not conforming.

This has to be stopped! Everyone should be able to live the life they like in the gender (or agender) they like! It’s no one else’s business! Not governments’! Not doctors’! Not anyone’s! Every act of discrimination and stopping people deciding on their own gender and gender expression is always too much. That’s why we wanted to make an issue of QFemZine themed diversity of gender.”

Sukupuolen moninaisuus -numerossa käsittelemme sukupuolen moninaisuutta lukuisista näkökulmista muun muassa artikkelien, tilastojen, queer-burleskin, queerfeministisen itsepuolustuksen, kuvataiteen ja, uutena aluevaltauksena, sarjakuvien kautta.

Numerossa muun muassa:

Sam Dylan Finch: Why we should think twice before idealizing Ruby Rose

Jeff Hearn: The Time has come … to work towards the Abolition of (the Category of) “Men”

Artemis Kelosaari: Romanttinen rakkaus – sukupuolibinaarin ylin vartija

Nicola Smith: On Cis/Trans* Dichotomies

Hanna Storm: Oxy-Moron Variety: viikset ja korsetti – tietysti! & Mitä tapahtuu heteroseksuaalisuuden käsitteelle, kun…

“There are no Queer Teen Suicides, only Queer Teen Murders”

Reima Hirvonen: Teoksia

Niko-Petteri Niva: Sarjakuva: Assan vessan kassa

Jiipu Uusitalo: Sarjakuva: Kokonainen sukupuolikumous

QFemZine 2/15, 52 sivua, kokonaan väreissä: 3 € + postikulut: tiedustelut osoitteesta qfemzine@gmail.com.

 


 

QFemZine – Queer and Feminism is a queerfeminist project, which consists of zine publishing and e. g. Blog Text of the Month –text series and the spring cultural event Kaikki. Todella. QFemZine comes out twice a year. We publish in Finnish, English and Swedish in all kinds of forms from writings to videos.

Exploring: Experimenting: Adventuring: Against Conformity!

qfemzine@gmail.com
facebook.com/qfemzine
qfemzine.blogspot.fi

QFZ 2/15 Release Party in Turun Kirjakahvila/Turku Book Café 25.9. klo 19–23

Release Notification August 2015

QFEMZINE – QUEERIA JA FEMINISMIÄ/QFEMZINE – QUEER AND FEMINISM 2/15: SUKUPUOLEN MONINAISUUS/DIVERSITY OF GENDER

From the Editorial:

“In the culture we live in diversity of gender is far from being obvious. This shows for example in discussions of medicine, party politics and some religious groups. It shows as well in the topics of mainstream media. People somehow related to diversity of gender face the norm of gender binary very severely. This norm, to which heteronormativity, or to be more precise cisheteronormativity, is tightly connected, harms and violates the lives and freedom of people not fitting to the norms, not assimilating, not conforming.

This has to be stopped! Everyone should be able to live the life they like in the gender (or agender) they like! It’s no one else’s business! Not governments’! Not doctors’! Not anyone’s! Every act of discrimination and stopping people deciding on their own gender and gender expression is always too much. That’s why we wanted to make an issue of QFemZine themed diversity of gender.”

In this issue “Diversity of Gender” we cover diversity of gender from several perspectives among other things through articles, statistics, queer-burlesque, queerfeminist self-defence, visual arts and as a new feature, comic strips.

The issue includes e. g.:

Sam Dylan Finch: Why we should think twice before idealizing Ruby Rose

Jeff Hearn: The Time has come … to work towards the Abolition of (the Category of) “Men”

Artemis Kelosaari: Romanttinen rakkaus – sukupuolibinaarin ylin vartija

Nicola Smith: On Cis/Trans* Dichotomies

Hanna Storm: Oxy-Moron Variety: viikset ja korsetti – tietysti! & Mitä tapahtuu heteroseksuaalisuuden käsitteelle, kun…

“There are no Queer Teen Suicides, only Queer Teen Murders”

Reima Hirvonen: Teoksia

Niko-Petteri Niva: Sarjakuva: Assan vessan kassa

Jiipu Uusitalo: Sarjakuva: Kokonainen sukupuolikumous

QFemZine 2/15, 52 pages, in color: 3 € + postage: inquiries to the address qfemzine@gmail.com.

 

 

QUEER-TUTKIMUS JA -AKTIVISMI -seminaari Turku Pride -viikolla 14.8.2015

queeraktivismi

SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seura – järjestää Turku Pride -viikolla seminaarin QUEER-TUTKIMUS JA -AKTIVISMI.

Pe 14.8.2015 klo 15-18, Porthan-sali, Henrikinkatu 10
Turun yliopisto

Puheenvuoroja ja keskustelua queer-tutkimuksesta ja aktivismista.

Ohjelma

– Sari Miettinen: Suomalainen queer-tutkimus ja -aktivismi
– Sade Kondelin: Aktivisti tutkijana
– Hanna Storm & Claes Grönroos: Queer-zinet: Taistelua olemassaolosta mukautumatta
– Ami Koiranen: Aktivismi, ruohonjuuritason vaikuttaminen ja sukupuolen moninaisuus
– Yhteistä keskustelua

Keskustelua johdattelee tutkija Tom Linkinen.

Lämpimästi tervetuloa!

Yhteistyössä Turku Pride.

 

Lisätietoja:
SQS:n varapuheenjohtaja Tom Linkinen
tom.linkinen(at)utu.fi

Tapahtuma löytyy Facebookista nimellä: QUEER-TUTKIMUS JA -AKTIVISMI