Svenska

SQS – Sällskapet för Queerforskning i Finland

Sällskapet för Queerforskning i Finland är ett akademiskt sällskap som grundades 7.6.2004. Sällskapets syfte är att främja queerforskning i Finland.

Sällskapet förespråkar queerforskning och en kritisk, teoretisk och empirisk utforskning av sexualiteter och genus. Detta omfattar till exempel forskning kring lesbiska-, homosexuella-, bisexuella- och transgender-frågor samt studiet av heteronormativitet och heterosexualitet.

Sällskapet ger ut en open access-tidskrift med titeln SQS-lehti (”SQS-tidsskrift”). Ytterligare arrangerar SQS föreläsningar, möten och konferenser. Information om dessa evenemang finns i sektionen ”ETUSIVU” (framsida) på vår hemsida.

Som ett gemenskap bestående av forskare och studerande granskar SQS olika idéer och tolkningar i en multidisciplinär anda. SQS deltar i offentliga debatter och vill knyta kontakter med andra sällskap, gemenskap och forskare. Sällskapet också strävar efter att förstärka den akademiska statusen av queerforskning och forskare.

SQS har också ett eget e-post lista uniqueer@lists.utu.fi. Instruktioner hur man kan beställa listan.

Bli medlem i SQS och stöd oss!

Du kan bli medlem i SQS genom att betala en medlemsavgift 2022 på:
25 €
10 € (studerande och arbetslösa etc.)
150 € (stöd medlemskap)

till SQS bankkonto Ålandsbanken:

IBAN: FI75 6601 0001 0805 48.

OBS! Medlemskap träder i kraft efter vi har mottagit medlemsavgiften.

Advertisement
%d bloggaajaa tykkää tästä: