Svenska

SQS – Sällskapet för Queerforskning i Finland

Sällskapet för Queerforskning i Finland är ett akademiskt sällskap som grundades 7.6.2004. Sällskapets syfte är att främja queerforskning i Finland.

Sällskapet förespråkar queerforskning och en kritisk, teoretisk och empirisk utforskning av sexualiteter och genus. Detta omfattar till exempel forskning kring lesbiska-, homosexuella-, bisexuella- och transgender-frågor samt studiet av heteronormativitet och heterosexualitet.

Sällskapet ger ut en open access-tidskrift med titeln SQS-lehti (”SQS-tidsskrift”). Ytterligare arrangerar SQS föreläsningar, möten och konferenser. Information om dessa evenemang finns i sektionen ”NYT” (nu) på vår hemsida eller så kan man ta kontakt med vår ordförande, Mikko Carlson (mikcar[at]utu.fi), för ytterligare information.

Som ett gemenskap bestående av forskare och studerande granskar SQS olika idéer och tolkningar i en multidisciplinär anda. SQS deltar i offentliga debatter och vill knyta kontakter med andra sällskap, gemenskap och forskare. Sällskapet också strävar efter att förstärka den akademiska statusen av queerforskning och forskare.

Bli medlem i SQS!

Du kan bli medlem i SQS genom att betala en medlemsavgift på 25 € (studerande och arbetslösa etc. 9 €) till SQS’ bankkonto Ålandsbanken:

IBAN: FI75 6601 0001 0805 48.

Som referens ange: 2015 / ditt namn

Fylla i följande blanketten:

Seuraa

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: